O web-mjestu

Odredbe i uvjeti

Pažljivo pročitajte sljedeće odredbe i uvjete upotrebe ("Odredbe i uvjeti") prije nego što pristupite web-mjestu i pregledate ga. Ovo web-mjesto možete koristiti samo ako pristajete na odredbe i uvjete bez ograničenja ili protu-uvjeta. Ako i kada budete koristili ovo web-mjesto, smatrat će se da ste prihvatili odredbe i uvjete.

Za vrijeme korištenja ovog web-mjesta nisu dozvoljene sljedeće radnje:

  1. Učitavanje datoteka koje sadrže viruse ili oštećenih datoteka koje bi mogle nanijetu štetu radu drugih računala
  2. Bilo koje nezakonite radnje ili radnje zabranjene važećim zakonima
  3. Bilo koje aktivnosti koje tvrtka Sony Interactive Entertainment Inc. i/ili neka od pridruženih joj tvrtki ocijene neprikladnima

Tvrtka Sony Interactive Entertainment Inc. i pridružene joj tvrtke prema dogovoru od trećih strana ne prihvaćaju bilo kakav prijedlog i/ili ponudu za proizvode i/ili usluge, kao niti bilo kakve ideje za nove ili poboljšane proizvode, tehnologije, dizajne, postupke, softver, reklamne kampanje, oglašavanje i marketinške planove, a kako bi se izbjegla bilo kakva moguća buduća zabuna u vezi tih prijedloga i/ili ponuda između trećih strana i naših vlastitih proizvoda. Dakle, od vas tražimo da nam na pažnju ne šaljete informacije koje bi mogle sadržavati vaše ideje, ilustrirane materijale, izume, razvojne projekte, prijedloge ili slična djela.

Unatoč prethodnom zahtjevu, ako nam na pažnju pošaljete svoju ideju, prema njoj ćemo se odnositi pretpostavljajući kako ste se složili sa sljedećim uvjetima:

  1. Tvrtka Sony Interactive Entertainment Inc. i pridružene joj tvrtke nisu obavezne odnositi se prema ideji kao prema povjerljivim podacima.
  2. Tvrtka Sony Interactive Entertainment Inc. i pridružene joj tvrtke nisu obavezne proučavati, procjenjivati ili prihvatiti ideju.
  3. Čak i ako tvrtka Sony Interactive Entertainment Inc. i pridružene joj tvrtke usvoje ideju koja je sasvim ili djelomično identična ili slična vašoj ideji, tvrtka Sony Interactive Entertainment Inc. i pridružene joj tvrtke oslobođene su odgovornosti i obaveze za bilo kakvu nadoknadu zbog toga.

OSIM UNUTAR ONOGA ŠTO JE ZABRANJENO VAŽEĆIM ZAKONIMA, TVRTKA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. I/ILI NEKA OD PRIDRUŽENIH JOJ TVRTKI NE DAJE NIKAKVE IZJAVE I JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICITNA, ZAKONSKA ILI DRUGAČIJA, UKLJUČUJUĆI I JAMSTVA ILI IZJAVE S OBZIROM NA TOČNOST, POUZDANOST, CJELOVITOST, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, SPREČAVANJE POVREDE PRAVA TREĆIH STRANA I/ILI SIGURNOST SADRŽAJA OVOGA WEB-MJESTA, I IZRIČITO SE ODRIČE SVIH IZJAVA I JAMSTAVA KOJA BI SE ODNOSILA NA TO.

OSIM UNUTAR ONOGA ŠTO JE ZABRANJENO VAŽEĆIM ZAKONIMA, TVRTKA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. I/ILI NEKA OD PRIDRUŽENIH JOJ TVRTKI OSLOBOĐENE SU ODGOVORNOSTI ZA EVENTUALNE GUBITKE ILI OŠTEĆENJA KOJA BI PROISTJECALA IZ VAŠEG KORIŠTENJA ILI PRISTUPA, ILI PAK NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA ILI PRISTUPA OVOM WEB-MJESTU.

TVRTKA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. I/ILI NEKA OD PRIDRUŽENIH JOJ TVRTKI MOŽE BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI U BILO KOJE DOBA IZMIJENITI SADRŽAJ OVOG WEB-MJESTA ILI PAK OBUSTAVITI I/ILI DOKINUTI USLUGE KOJE SE PRUŽAJU NA OVOM WEB-MJESTU. OSIM UNUTAR ONOGA ŠTO JE ZABRANJENO VAŽEĆIM ZAKONIMA, SIE ILI NEKA OD PRIDRUŽENIH JOJ TVRTKI OSLOBOĐENE SU ODGOVORNOSTI ZA EVENTUALNA OŠTEĆENJA KOJA BI PROISTJECALA IZ EVENTUALNE PROMJENE SADRŽAJA OVOG WEB-MJESTA ILI IZ EVENTUALNE OBUSTAVE I/ILI DOKINUĆA USLUGA KOJE SE PRUŽAJU NA OVOM WEB-MJESTU.

Prethodno