Settings > System Settings > Install Other OS

Install Other OS
Instalace jiných operačních systémů

Tato funkce umožňuje instalovat na pevný disk jiný systémový software. Informace o typech kompatibilního systémového softwaru a o získání instalačního programu naleznete na webových stránkách Otevřená platforma pro systém PLAYSTATION®3.

Upozornění

  • Během instalace nevypínejte systém PS3™ ani nevyjímejte paměťová média. Jinak by mohlo dojít k poškození systémového softwaru.
  • V průběhu této operace není tlačítko napájení na přední straně systému ani tlačítko PS na bezdrátovém ovladači aktivní.

1.

Vložte do systému disk nebo paměťové médium obsahující instalační program.

2.

V úvodní nabídce vyberte položku (System Settings) v části (Settings).

3.

Vyberte možnost [Install Other OS].
Systém vyhledá instalační program. Po nalezení instalačního programu se zobrazí jeho obsah a umístění.

4.

Zkontrolujte obsah instalačního programu a potom vyberte možnost [Start].
Po dokončení kontroly instalačního programu se automaticky spustí instalace.

Rady

  • Chcete-li spustit nově instalovaný systémový software, přejděte do nabídky (Settings) > (System Settings) > [Default System] a poté systém restartujte pomocí možnosti [Other OS].
  • Pro použití úložného média s některými modely systému PS3™ je vyžadován příslušný adaptér USB (není součástí dodávky).

Settings > System Settings > Install Other OS