Připojení a instalace

Připojte součásti v pořadí od ① do ④.

A )
Konektor AC IN (systém PS4™)
Tvar konektoru se liší v závislosti na systému PS4™.
B )
Port HDMI OUT (systém PS4™)
C )
Vstupní port HDMI (TV)
D )
Kabel HDMI
E )
Napájecí síťový kabel AC
Tvar konektoru se liší v závislosti na systému PS4™.
F )
K zásuvce elektrické sítě

Budete-li systém PS4™ mít ve svislé poloze, použijte vertikální stojan (prodává se samostatně).

Připojení k internetu

Systém PS4™ lze připojit k internetu buď pomocí Wi-Fi, nebo pomocí kabelu sítě LAN (Ethernet). Chcete-li nastavit připojení, informace najdete v části „Konfigurovat připojení k internetu“.
Pokud nechcete použít Wi-Fi, připravte si kabel sítě LAN.

Příklad připojení:

A )
Port LAN (systém PS4™)
B )
Kabel sítě LAN
C )
Směrovač
D )
Zařízení pro připojení k internetu, například modem
E )
K internetu

Zařízení a způsoby připojení, které jsou pro připojení k síti nezbytné, se liší v závislosti na konfiguraci vaší sítě. Je také nutné, abyste se seznámili s pokyny přiloženými k síťovým zařízením.

Připojení ovladače

Připojte ovladač pomocí kabelu USB a spárujte jej se systémem.

A )
Port USB (systém PS4™)
B )
Port USB (ovladač)
C )
Kabel USB