Dostupná omezení

Pokud budou systém PS4™ používat děti, rodič nebo opatrovník může omezit jejich přístup k určitému obsahu nebo funkcím pomocí rodičovské kontroly.

Chcete-li zajistit, aby se děti nemohly k systému PS4™ přihlašovat pomocí účtu pro dospělé, nastavte kromě následujících nastavení i přihlašovací přístupový kód hlavního účtu. Přístupový kód lze nastavit v položce (Nastavení) > [Nastavení přihlášení] > [Správa přihlašovacího přístupového kódu].

Omezení používání systému PS4™

Podrobnosti o konfiguraci nastavení zobrazíte v části „Systémová omezení PS4“.

Co mohou rodiče nebo opatrovníci dělat Popis
Omezit vytvoření nového uživatele a přihlášení hosta. Povolte přihlášení do systému PS4™ pouze stávajícím uživatelům. Pomocí tohoto nastavení zabráníte dětem ve vytvoření a používání neomezených uživatelských účtů bez vašeho svolení.
Zablokovat nevhodné weby při používání internetového prohlížeče. Můžete využít externí službu filtrování webů, která blokuje podvodné či nebezpečné webové stránky. Tato služba může také znemožnit přístup k webovým stránkám nevhodným pro děti.*
*
Za použití služeb mohou být účtovány poplatky.

Nastavení omezení pro jednotlivé děti

Podrobnosti o konfiguraci nastavení zobrazíte v části „Správa rodiny“.

Rodičovskou kontrolu můžete nastavit rovněž pro uživatele, kteří nepatří ke členům rodiny a kteří se ke službě PlayStation™Network nikdy nepřihlásili. Vyberte možnost (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] a poté ze seznamu [Uživatelé na tomto systému PS4] vyberte uživatele, u kterého chcete nastavit rodičovskou kontrolu.

Co mohou rodiče nebo opatrovníci dělat Popis
Zablokovat použití funkce Chat/zpráva služby PlayStation™Network.*1 Můžete omezit komunikační funkce služby PlayStation™Network, například textový chat, hlasový chat či zasílání zpráv s ostatními uživateli.
Zablokovat přístup k obsahu vytvořenému hráči ve službě PlayStation™Network.*1 Můžete omezit zobrazení obsahu vytvořeného hráči a sdílení obsahu dítětem.
Použít filtrování online obsahu podle věku.*1*2 Můžete omezit přístup k online herním funkcím a obsahu obchodu PlayStation™Store na základě věku dítěte.*3
Nastavit maximální měsíční limit útraty v obchodu PlayStation™Store.*1*3 Můžete zadat maximální částku, kterou mohou jednotlivé děti měsíčně utratit v obchodu PlayStation™Store.
Zabránit dětem ve spouštění aplikací, hraní her či přehrávání videoklipů s věkovým omezením. Můžete nastavit úroveň rodičovské kontroly, která omezuje používání herního a video obsahu na základě věku jednotlivých dětí.
Systém PS4™ přečte informace o hodnocení a doporučeném věku obsažené v herním či video softwaru. Systém přehraje pouze obsah vhodný pro daný věk dle nastavené úrovně rodičovské kontroly.
Omezit použití zařízení PlayStation®VR. Můžete omezit používání soupravy VR.
Omezit používání internetového prohlížeče. V systému PS4™ můžete omezit používání aplikace (Internetový prohlížeč).
*1
Nastavení je k dispozici pouze pro děti, které mají povolený přístup ke službě PlayStation™Network. Omezení rovněž platí pro zařízení při používání systému PlayStation®Vita nebo aplikace (PlayStation®App).
*2
Filtrování online obsahu podle věku je dostupné pouze v určitých zemích či regionech. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
*3
Obchod PlayStation™Store je k dispozici pouze v určitých zemích či regionech a v určitých jazycích. Typy obsahu a služeb nabízené obchodem PlayStation™Store a konkrétní dostupný obsah se rovněž liší podle země či regionu. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.