Zadávání znaků

Když je nutné zadat text, na obrazovce se zobrazí klávesnice. Pomocí směrových tlačítek nebo dotykového panelu vyberte požadované znaky a potom stiskněte tlačítko nebo klikněte na dotykový panel. Po dokončení zadávání textu potvrďte zadání stisknutím tlačítka R2 nebo zavřete klávesnici stisknutím tlačítka .
Znaky také můžete zadávat pomocí pohybového snímače ovladače, a to výběrem položky  (přepnutí ovládání). Vyberte požadované znaky naklopením ovladače nahoru, dolů, vlevo či vpravo.

A )
Návrhy na dokončení zadávaného textu
Návrhy se liší podle aplikace.
B )
Klávesnice
Odstranění znaku
Odstraní znak vlevo od kurzoru.
Přesun mezi poli
Tato klávesa slouží k přesunu do dalšího pole, pokud existuje více polí pro zadání textu.
Vyhledat/Odeslat/Přejít/Hotovo
Funkce tohoto tlačítka se podle potřeby mění.
Zalomení řádku
Přesune kurzor na další řádek.
Přepnutí ovládání
Umožňuje použít pohybový snímač ovladače k ovládání pohybu kurzoru. Pokud nevíte, kde se nachází kurzor, znovu vyberte toto tlačítko. Kurzor se zobrazí uprostřed obrazovky.
Chcete-li pohyb kurzoru opět ovládat směrovými tlačítky, stiskněte kterékoli ze směrových tlačítek.
Možnosti
Tato klávesa umožňuje kopírovat a vkládat text a přidávat často používané pojmy do uživatelského slovníku. K této klávese máte také přístup stisknutím tlačítka OPTIONS.
Přepnutí klávesnice
Tato možnost je dostupná pouze v případě, že v položce  (Nastavení) > [Jazyk] > [Vstupní jazyky] nastavíte více vstupních jazyků.
Přesun kurzoru
Tyto klávesy slouží k přesouvání textového kurzoru.
Zadávání velkých písmen
Tato klávesa umožňuje zadat velké písmeno. Chcete-li zadat více velkých písmen, zvolte tuto klávesu dvakrát. Jejím dalším zvolením se vrátíte k zadávání malých písmen.
Čísla/Symboly
Slouží k zadávání čísel a symbolů.
Změna typů znaků
Umožňuje volbu alternativních znakových sad.

Dostupné klávesy se liší v závislosti na jazyku (klávesnice) používaném k zadávání textu.

Kopírování a vkládání textu

Kopírování

1.
Umístěte kurzor na začátek textu, který chcete kopírovat, a vyberte položku (Možnosti).
2.
Zvolte položku [Vybrat] nebo [Vybrat vše].
Pokud zvolíte položku [Vybrat], přesuňte kurzor na konec textu, který chcete kopírovat, a pak stiskněte tlačítko .
3.
Vyberte položku [Kopírovat].

Vkládání

1.
Vyberte položku (Možnosti) v místě, kam chcete text vložit.
2.
Vyberte položku [Vložit].

Přidávání často používaných pojmů

Do uživatelského slovníku pro jednotlivé jazyky (klávesnice) můžete přidat pojmy, které se použijí k prediktivnímu zadávání textu.

1.
Umístěte kurzor na začátek pojmu, který chcete přidat, a vyberte položku (Možnosti).
2.
Zvolte položku [Vybrat] nebo [Vybrat vše].
Pokud zvolíte položku [Vybrat], přesuňte kurzor na konec pojmu, který chcete přidat, a pak stiskněte tlačítko .
3.
Vyberte položku [Přidat pojem].
4.
Vyberte položku [OK].
  • U některých jazyků nelze přidat další pojmy.
  • Pojmy lze upravit nebo odstranit pomocí položky (Nastavení) > [Jazyk] > [Vstupní jazyky] > [Klávesnice a uživatelský slovník].