Zobrazení profilu přítele

Na obrazovce profilu přítele můžete zobrazit nejnovější aktivity a trofeje získané vaším přítelem. Obrazovka profilu také umožňuje posílat zprávy či pozvánky do party.

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Přátelé).
2.
Vyberte přítele, jehož profil chcete zobrazit.

A )
Stav
Online
Offline
Není k dispozici
Mobilní
Zobrazí se, když přítel používá aplikaci jako např. (PlayStation®App) v jiném zařízení než v systému PS4™. Informuje vás, že si můžete navzájem zasílat zprávy.
B )
Ověřený účet
Tato položka se zobrazí u účtu, který byl ověřen službou PlayStation®.
Chcete-li tento účet sledovat, vyberte položku [Sledovat]. Pokud sledujete účet, můžete si zobrazit jeho aktivity v části [Co je nového] a v dalších oblastech.

Chcete-li nahlásit nevhodné online ID či vlastní představení, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahlásit].