Důležitá upozornění pro spotřebitele

 • Funkce, konstrukce a specifikace systému PS4™ se u jednotlivých modelů liší. Podrobnější informace naleznete v pokynech dodaných se systémem.
 • Používání systému PS4™ a jeho funkcí podléhá různým uživatelským smlouvám, které mohou být průběžně upravovány. Nejnovější kopie těchto smluv, aktuální podmínky používání systému PS4™, změny této Uživatelské příručky a další dokumentaci naleznete na webových stránkách společnosti SIE pro svou zemi či region.
 • Vždy aktualizujte systém PS4™ na nejnovější verzi systémového softwaru. Díky aktualizaci získáte další funkce, lepší použitelnost a vyšší zabezpečení.
 • Vždy používejte nejnovější verzi systémového softwaru a aplikací v zařízení, které je k systému PS4™ připojeno, včetně systému PlayStation®Vita nebo chytrého telefonu s aplikací (PlayStation App). Používáte-li funkce ve více připojených zařízeních, některé funkce nemusí být dostupné, a to v závislosti na verzi systémového softwaru či používané aplikace.
 • Sítě PlayStation™Network a Sony Entertainment Network jsou dostupné pouze v určitých zemích a určitých jazycích. Typy obsahu a služeb nabízené službou PlayStation™Network se rovněž liší podle země či regionu. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
 • Některé produkty a služby jsou dostupné pouze v určitých zemích či regionech. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
 • Před předáním systému PS4™ autorizovanému servisu k opravě ověřte, zda jsou všichni uživatelé systému odhlášeni ze služby PlayStation™Network. Zabráníte tak neoprávněnému přístupu k údajům o platební kartě a jiným osobním údajům, případně jejich zneužití. Chcete-li se odhlásit, vyberte na obrazovce funkcí položku (Nastavení) a poté vyberte položku [Správa účtu] > [Odhlásit].
 • Před převodem, likvidací či vrácením (je-li povoleno) nezapomeňte systém PS4™ deaktivovat a inicializovat. Podrobnosti naleznete v části „Převod nebo likvidace systému PS4™“.
 • Síťové funkce systému PS4™ vyžadují širokopásmové připojení k internetu.
 • Jste odpovědní za úhradu poplatků za přístup k internetu.
 • Přiřazení tlačítek používaných v rámci funkcí „Zadat“ a „Zrušit“ (obvykle se jedná o tlačítka křížekkolečko) se může lišit podle země či regionu, kde jste systém PS4™ zakoupili.
 • Společnost Sony Interactive Entertainment Inc. vlastní nebo spravuje některá nebo veškerá práva k obrázkům a dalšímu autorsky chráněnému obsahu v této Uživatelské příručce. Používání těchto obrázků či jiného autorsky chráněného obsahu (včetně kopírování, rozmnožování, úprav, nahrávání na síť, zobrazování, přenášení, šíření, licencování, prodeje a zveřejňování), kromě zde uvedeného použití, je zakázáno v maximálním rozsahu přípustném dle právních předpisů.
 • Tato Uživatelská příručka podléhá změnám bez předchozího upozornění.
 • Informace o funkci systému a obrázky uvedené v této Uživatelské příručce se mohou lišit od těch, které se týkají přímo vašeho systému PS4™, a to podle použité verze systémového softwaru. Ilustrace a snímky obrazovek se také mohou lišit od skutečného produktu.
 • Webové stránky použité na snímcích obrazovek v této Uživatelské příručce mohou být fiktivní.
 • Pokud je v internetovém prohlížeči zakázán jazyk JavaScript, tato Uživatelská příručka se nemusí zobrazit či pracovat správně. Ověřte, zda je povolen jazyk JavaScript.
 • Použití řady funkcí systému PS4™ vyžaduje, abyste se přihlásili ke službě PlayStation™Network pomocí účtu služby Sony Entertainment Network. Tato Uživatelská příručka předpokládá, že jste přihlášeni. Pokud vyberete funkci vyžadující přihlášení, aniž byste byli přihlášeni, otevře se obrazovka přihlášení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se.