Zařízení Bluetooth

Chcete-li automaticky vyhledat blízká zařízení Bluetooth®, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [Zařízení Bluetooth]. V seznamu se zobrazí spárovaná zařízení a další zařízení Bluetooth®.

Potřebujete-li podrobnější informace o podporovaných zařízeních, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.

Obrazovka nastavení zařízení Bluetooth. Shora označeno písmeny A a B.

A )
Ikona zařízení
Typ zařízení Bluetooth® je signalizován ikonou.
Ikony bezdrátového ovladače, pohybového ovladače a zaměřovacího ovladače PS VR. Bezdrátový ovladač DUALSHOCK™4 nebo jiný ovladač
Ikona sluchátek s mikrofonem. Sluchátka s mikrofonem
Ikona reproduktorů. Reproduktory
Ikona klávesnice. Klávesnice
Ikona myši. Myš
Ikona tiskárny. Tiskárna
Ikona počítače. Počítač
Ikona mobilního telefonu, chytrého telefonu. Mobilní telefon, chytrý telefon
Ikona dálkového ovládání. Dálkové ovládání
Ikona dalších zařízení. Další zařízení
B )
Stav připojení
Zobrazuje se stav připojení zařízení Bluetooth®.
Svítí Připojeno
Nesvítí Nepřipojeno

Párování zařízení Bluetooth®

Chcete-li připojit zařízení Bluetooth®, nejprve je nutné toto zařízení Bluetooth® spárovat se systémem.
Vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete připojit, a zadáním přístupového kódu dokončete proces párování. Některá zařízení přístupový kód nevyžadují. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Některá zařízení, například ovladač či pohybový ovladač, je nutné spárovat jejich připojením pomocí kabelu USB.
  • Pokud překročíte maximální počet zařízení Bluetooth®, která lze spárovat, zrušte registraci veškerých nepotřebných zařízení v seznamu spárovaných zařízení. Vyberte zařízení, jehož registraci chcete zrušit, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Zapomenout zařízení].
  • Podrobnosti o použití zařízení Bluetooth® naleznete v pokynech dodaných společně s tímto zařízením.

Připojení zařízení Bluetooth®

Vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete připojit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Počet zařízení Bluetooth®, která lze připojit současně, se u jednotlivých typů zařízení liší.