Správa rodiny

Přidávejte uživatele vašeho systému PS4™ a další hráče do své rodiny. Když nastavíte rodinu, můžete si přizpůsobit rodičovskou kontrolu pro jednotlivé děti ve vaší rodině, a umožnit jim tak bezpečné používání systému PS4™.

 • Podmínky pro používání rodinných funkcí se liší podle země nebo oblasti. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
 • Rodičovskou kontrolu můžete nakonfigurovat v počítači nebo chytrém telefonu.
  https://www.playstation.com/acct/family
 • Rodičovskou kontrolu můžete nastavit rovněž pro uživatele, kteří nepatří ke členům rodiny, pokud se ke službě PlayStation™Network nikdy nepřihlásili. Vyberte možnost (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] a poté ze seznamu [Uživatelé na tomto systému PS4] vyberte uživatele, u kterého chcete nastavit rodičovskou kontrolu.

Nastavení rodiny

Zobrazení nebo změna nastavení

Možnosti rodičovské kontroly

Nastavení rodiny

Správce rodiny je dospělý uživatel, který může přidávat nebo spravovat členy rodiny.
Vyberte možnost (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny], postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte přihlašovací informace. Vyberte položku [Konfigurovat nyní], postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte členy rodiny.

 • Uživatel může být pouze v jedné rodině.
 • Můžete vytvářet nové uživatele a přidávat je jako členy rodiny. Pokud je uživatelem dítě, může se v závislosti na věku dítěte zobrazit zpráva s dotazem, zda chcete dítěti povolit připojení ke službě PlayStation™Network. Než dítěti umožníte připojení ke službě PlayStation™Network, můžete nastavit rodičovskou kontrolu.

Určení rodiče/opatrovníka

Jako správce rodiny můžete určit jiného dospělého jako rodiče nebo opatrovníka.
Vyberte možnost (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny], postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte přihlašovací informace. Vyberte dospělého člena rodiny, kterého chcete určit, a poté zaškrtněte políčko u položky [Rodič/Opatrovník].

Zobrazení nebo změna nastavení

Vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny], postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte přihlašovací informace. Vyberte člena rodiny, abyste mohli zobrazit či změnit následující nastavení.

Informace o členovi rodiny

Zobrazte si informace o účtu člena rodiny. Poté, co se člen rodiny přihlásí ke službě PlayStation™Network, si můžete zobrazit informace jako přihlašovací ID člena rodiny.

Odebrat z vaší rodiny

Pokud je vybraný člen rodič nebo opatrovník a vy jej odeberete z rodiny, nebude již moci nastavovat rodičovskou kontrolu. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že se správce rodiny rozhodne odebrat dospělého člena rodiny.

Opustit rodinu

Po opuštění rodiny si můžete vytvořit vlastní nebo se připojit k jiné. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že se dospělí členové rodiny sami rozhodnou opustit rodinu.

Správci rodiny svou rodinu opustit nemohou.

Rodičovská kontrola

Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že správci rodiny a rodiče nebo opatrovníci vyberou dětského člena rodiny. Podrobnosti o rodičovské kontrole najdete v části „Možnosti rodičovské kontroly“.

Reset hesla

Změňte heslo, které vaše dítě používá k přihlášení ke službě PlayStation™Network. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že správci rodiny vyberou dětského člena rodiny.

Připojování ke službě PlayStation Network

Odeberte členovi rodiny oprávnění připojit se ke službě PlayStation™Network. Toto musíte provést dříve, než se člen rodiny poprvé přihlásí. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že správci rodiny vyberou člena rodiny, který se dosud nikdy nepřihlásil do služby PlayStation™Network.

Odstranit profil uživatele

Pokud odstraníte uživatelský profil, budou ze systému PS4™ rovněž odstraněna data spravovaná tímto uživatelem, jako například uložená data, snímky obrazovky a videoklipy. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že si správci rodiny vyberou člena rodiny, který se dosud nikdy nepřihlásil ke službě PlayStation™Network.

Možnosti rodičovské kontroly

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zemi či regionu nebo stavu účtu dítěte. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.

Komunikace s ostatními hráči

Pomocí tohoto nastavení můžete omezit komunikační funkce služby PlayStation™Network.

 • Připojení k chatu ve hře.
 • Odesílání a přijímání zpráv ve hře. (Toto nastavení neplatí pro zprávy s přednastavenými frázemi, které nemohou hráči upravovat.)
 • Připojení k  (Parta).
 • Odesílání a přijímání zpráv ve (Zprávy).
 • Zobrazení a vkládání komentářů k žádostem o přátelství a pozvánkám ke hrám.

Prohlížení obsahu vytvořeného jinými hráči

Tímto nastavením můžete vašemu dítěti omezit zobrazení a sdílení obsahu generovaného hráči přes síť PlayStation™Network. Níže je uvedeno několik příkladů obsahu generovaného hráči.

 • Snímky obrazovky
 • Videoklipy (videozáznamy her)
 • Vysílání (streamované hry)
 • Obsah, který mohou uživatelé vytvářet ve hrách
 • Text, který mohou uživatelé zadávat bez omezení, například komentáře ohledně aktivit nebo vlastní představení v profilech uživatelů

Filtrování Online obsahu podle věku

Omezte přístup k online herním funkcím a obsahu obchodu PlayStation™Store na základě věku dítěte.

Měsíční limit útraty

Zadejte maximální částku, kterou mohou jednotlivé děti měsíčně utratit v obchodu PlayStation™Store.

Věková hranice pro hry

Kombinace úrovně rodičovské kontroly nastavené v systému PS4™ a úrovně rodičovské kontroly nastavené ve hře určuje, které hry lze hrát. Chcete-li například omezit používání hry s úrovní rodičovské kontroly „4“, nastavte úroveň v systému PS4™ o jedno číslo níže na hodnotu „3“. Nastavení úrovně v systému PS4™ na hodnotu „3“ znemožňuje uživatelům hrát hry s úrovní „4“ nebo vyšší.
Kromě položky [Povoleno] existuje 11 úrovní rodičovské kontroly. Čím nižší číslo rodičovské kontroly je nastaveno, tím přísnější je omezení. Výchozí nastavení je „9“.

Úrovně rodičovské kontroly her můžete zkontrolovat jedním z následujících způsobů.

 • Hry na discích se prodávají v obalech, které jsou označeny informacemi o úrovni hodnocení. Část „Kombinace štítků hodnocení her a úrovní rodičovské kontroly“ objasňuje, jak úrovně hodnocení her odpovídají úrovním rodičovské kontroly.
 • Chcete-li zobrazit úroveň rodičovské kontroly hry na obrazovce, vyberte v oblasti obsahu požadovanou hru, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Informace]. Pokud hra obsahuje věková omezení, zobrazí se úroveň rodičovské kontroly v poli [Rodičovská kontrola].

Věková hranice pro Blu-ray Disc™ a DVD videa

Omezte přehrávání videí na discích Blu-ray Disc™ a DVD, které obsahují věkové omezení.

 • Blu-ray Disc™
  Výchozí nastavení představuje položka [Povoleno]. Kromě položky [Povoleno] můžete vybrat konkrétní věk. Chcete-li zpřísnit omezení, vyberte nižší věk.
 • DVD
  Výchozí nastavení představuje položka [Povoleno]. Kromě položky [Povoleno] můžete volit z 8 úrovní. Chcete-li zpřísnit omezení, vyberte nižší úroveň.
 • Země nebo region pro rodičovskou kontrolu
  Vyberte zemi nebo region pro omezení rodičovské kontroly disku. Výchozí nastavení představuje položka [United States]. Obvykle není nutné toto nastavení měnit.

Použít zařízení PlayStation VR

Omezte používání soupravy VR.

Sada PS VR není určena pro děti mladší 12 let.

Použít internetový prohlížeč

Toto nastavení zabrání spuštění aplikace (Internetový prohlížeč). Výchozí nastavení představuje položka [Povoleno].