Shromažďování údajů/Zdraví a bezpečnost

Chcete-li zobrazit rady týkající se nakládání s daty nebo zdraví a bezpečnosti, vyberte položku  (Nastavení) > [Shromažďování údajů/Zdraví a bezpečnost].