Systémová omezení PS4

Pokud budou systém PS4™ používat děti, mohou rodiče a opatrovníci podle potřeby omezit jeho používání. Chcete-li omezit použití funkcí systému PS4™, vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Systémová omezení PS4].
Pokud chcete nastavit nebo změnit omezení funkcí, je nutné zadat přístupový kód pro systémová omezení. Výchozí přístupový kód je „0000“. Chcete-li ostatním zabránit v nastavení nebo změně budoucích omezení, přístupový kód změňte.

Toto nastavení platí pro všechny uživatele vašeho systému PS4™.

Vytvoření nového uživatele a přihlášení hosta

Povolte přihlášení do systému PS4™ pouze stávajícím uživatelům. Pomocí tohoto nastavení zabráníte dětem ve vytvoření a používání neomezených uživatelských účtů bez vašeho svolení.

Filtr webů

Využijte službu filtrování webů, která během používání internetového prohlížeče ověřuje typ a bezpečnost stránek a automaticky brání zobrazení nebezpečných či škodlivých stránek.

Za použití služeb mohou být účtovány poplatky.

Výchozí rodičovská kontrola

Změňte nastavení výchozí rodičovské kontroly pro nové uživatele a hosty, kteří se dosud nepřihlásili ke službě PlayStation™Network.

Nastavení rodičovské kontroly můžete pro uživatele změnit později. Podrobnosti najdete v části „Správa rodiny“.

Dočasně vypnout systémová omezení PS4

Pokud se nemůžete připojit ke službě PlayStation™Network, můžete omezení rodičovské kontroly změnit tím, že dočasně odeberete některá omezení po zadání přístupového kódu pro systémová omezení. Omezení se obnoví, když zrušíte zaškrtnutí políčka, vypnete systém nebo jej přepnete do režimu odpočinku.

Změnit přístupový kód pro systémová omezení

Nový přístupový kód je třeba zadat dvakrát.

Pokud přístupový kód zapomenete, bude nutné systém PS4™ inicializovat. Buďte na přístupový kód opatrní. Nezapomeňte jej a zajistěte, aby jej nezískal někdo jiný.