Content Manager Copying and deleting games and other applications using a PS3™ system (Kopírování a odstraňování her a jiných aplikací pomocí systému PS3™)

Můžete kopírovat hry a další aplikace ze systému PS3™ do systému PS Vita nebo opačně. Můžete také kopírovat software formátu PSP™Game a uložená data.

Před provedením tohoto postupu je nutné provést následující:

  • Vložte paměťovou kartu pro systém PS Vita do systému PS Vita.
  • Propojte účet sítě PlayStation®Network se systémem PS Vita.
   Pokud máte účet sítě PlayStation®Network, který byl vytvořen na jiném zařízení, například systému PS3™ nebo v počítači, můžete se přihlásit pomocí tohoto účtu.
  • Přihlaste se do sítě PlayStation®Network v systému PS3™.
   Chcete-li používat aplikaci správce obsahu, je nutné se přihlásit pomocí stejného účtu sítě PlayStation®Network v systému PS3™ a v systému PS Vita.
  • V systému PS3™ zavřete všechny otevřené aplikace a vyberte položku (User) (Uživatel)
1.
Připojte systém PS Vita k systému PS3™ pomocí kabelu USB.
2.
V systému PS Vita klepněte na položku (Content Manager) (Správce obsahu) > [Start] [Spustit].
3.
Klepněte buď na položku [ PS3™ System → PS Vita System] [ Systém PS3™ → systém PS Vita] nebo [ PS Vita System → PS3™ System] [ Systém PS Vita → systém PS3™].
4.
Klepněte na tlačítko [Applications] [Aplikace].
5.
Klepnutím zaškrtněte políčka aplikací, které chcete kopírovat nebo odstranit, pak klepněte na položku [Copy] [Kopírovat] nebo [Delete] [Odstranit].
Toto je příklad pro software formátu PlayStation®Vita:
  • Provádíte-li operaci kopírování nebo odstraňování hry nebo jiné aplikace na kartě PS Vita, která ukládá data nebo doplňky na paměťovou kartu systému PS Vita, zkopírují se nebo odstraní pouze data uložená na této paměťové kartě. Uložená data a doplňky na kartě PS Vita nelze zkopírovat ani odstranit.
 • Když je se systémem PS3™ propojeno více účtů sítě PlayStation®Network, zobrazí se aplikace všech účtů. Kopírovat a odstraňovat však můžete pouze aplikace účtu, který je propojen se systémem PS Vita.
 • Některé typy staženého obsahu z obchodu PlayStation®Store lze použít pouze na omezeném počtu zařízení příslušného účtu. Řiďte zařízení, na kterých používáte obsah aktivací a deaktivací zařízení.
 • Obsah formátu PSP™Game ze systému PS3™ nelze kopírovat do systému PS Vita v případě, že obsah formátu PSP™Game je již v systému PS3™ nainstalován. Chcete-li povolit kopírování tohoto typu obsahu do systému PS Vita, znovu stáhněte obsah ze seznamu stahování v obchodě PlayStation®Store pomocí systému PS3™.
 • Obsah omezený podle věku lze kopírovat, ale pro přehrávání musí být rodičovský zámek vypnutý nebo nastavený odpovídajícím způsobem.
 • Některé typy obsahu nelze kopírovat nebo odstranit.
 • Chcete-li odstranit data aplikace ze systému PS Vita, použijte režim úprav z výchozí obrazovky. Chcete-li přejít do režimu úprav, klepněte na výchozí obrazovku a chvíli tam prst přidržte. Odstraníte-li ikonu aplikace, dojde k odstranění všech údajů aplikace.

Zpět do horní části stránky