Playing a game for the PSP™ (PlayStation®Portable) system on your PS Vita system (Hraní her pro systém PSP™ (PlayStation®Portable) na systému PS Vita)

Navíc k softwaru formátu PlayStation®Vita můžete v systému PS Vita stahovat a hrát hry systému PSP™ (PlayStation®Portable) (software PSP™Game). Podrobnosti o formátech hry a kompatibilních systémech naleznete v informacích uvedených v obchodu PlayStation®Store.

 • Chcete-li tuto funkci používat, je nutné se na vašem systému PS Vita zaregistrovat do sítě PlayStation®Network.
 • Před stažením softwaru PSP™Game vložte do systému PS Vita paměťovou kartu pro systém PS Vita.‎
 • Některé hry ve formátu PSP™Game nejsou se systémem PS Vita kompatibilní.
 • Síť PlayStation®Network a obchod PlayStation®Store jsou k dispozici pouze v určitých zemích a oblastech a v určitých jazycích. Typy obsahu a služeb nabízených obchodem PlayStation®Store a konkrétní dostupný obsah se navíc liší podle země a oblasti. Pro další podrobnosti kontaktujte zákaznickou podporu ve vaší zemi nebo oblasti.

Stahování a instalace her

Ke stahování softwaru PSP™Game použijte jednu z následujících metod:

Stahování her z obchodu (PS Store) (Obchod PS Store) ze systému PS Vita

Podrobnosti o stahování her naleznete v části „Downloading content (Stahování obsahu)“.
Stažené hry se automaticky instalují po návratu na výchozí obrazovku. Po dokončení instalace hry se na výchozí obrazovce zobrazí ikona hry. Klepnutím na ukazatel upozornění zobrazíte upozornění a zjistíte, zda byla hra úspěšně nainstalována.

 • Chcete-li opakovat instalaci hry, která nebyla úspěšná, klepněte na upozornění o selhání instalace v seznamu upozornění.
 • Herní data (data související s hrou) například doplňky, se instalují po spuštění hry klepnutím na ikonu hry na výchozí obrazovce a pak klepnutím na tlačítko [Start] [Spustit] na obrazovce LiveArea™ hry.‎

Stahování her z obchodu (PlayStation®Store) ze systému PS3™

Podrobnosti o obchodu PlayStation®Store pro systém PS3™ a stahování her naleznete uživatelské příručce systému PS3™. Ke kopírování hry ze systému PS3™ do systému PS Vita použijte aplikaci (Content Manager) (Správce obsahu). Podrobnosti o kopírování her naleznete v části „Copying and deleting games and other applications using a PS3™ system (Kopírování a odstraňování her a jiných aplikací pomocí systému PS3™)“. Herní software se instalujte zároveň s kopírováním do systému PS Vita. Po dokončení instalace se na výchozí obrazovce zobrazí ikona hry.

 • Můžete kopírovat pouze hry, které byly staženy z obchodu (PlayStation®Store) do systému PS3™, ale nebyly nainstalovány.
  V systému PS3™ se hry, které lze kopírovat do systému PS Vita zobrazí jako (data downloaded to the hard disk) (data stažená na pevný disk) pod položkou (Game) (Hra).
 • Pokud je již hra v systému PS3™ nainstalovaná, stáhněte ji z obchodu PlayStation®Store znovu a pak ji před instalací do systému PS3™ zkopírujte do systému PS Vita.
  V systému PS3™ stáhněte hry bez dalších poplatků z aplikace (Download List) (Seznam stahování) v obchodě (PlayStation®Store). Zkontrolujte, zda se u hry zobrazí ikona (data downloaded to the hard disk) (data stažená na pevný disk) a pak ji zkopírujte.‎
 • Alternativou ke stažení hry pomocí systému PS3™ a pak zkopírování do systému PS Vita je stažení hry přímo do systému PS Vita.
  Klepněte na ikonu (PS Store) (Obchod PS Store) > [Start] [Spustit] > (Options) (Volby) > [Download List] [Seznam stahování]. Vyberte hru, kterou chcete stáhnout a klepněte na tlačítko [Download] [Stáhnout].
 • Některé hry nelze zkopírovat ze systému PS3™ do systému PS Vita nebo je nelze stáhnout pomocí systému PS Vita.

Spuštění, pozastavení, obnovení a opuštění hry

Základní operace softwaru PSP™Game jsou stejné jako u her stažených z obchodu PlayStation®Store. Podrobnosti naleznete v části „Playing a game downloaded from PlayStation®Store (Hraní her stažených z obchodu PlayStation®Store)“.

Nabídka PSP™Game

Při spuštění softwaru formátu PSP™Game klepnutím a přidržením obrazovky zobrazte obrazovku nastavení, kde můžete provádět různá nastavení.

Bilineární filtrování

Bilineární filtrování je funkce, která vyhlazuje hrubost grafiky. Protože je software PSP™Game uložen ve formátu SD (standardní rozlišení), může grafika při zobrazení v systému PS Vita, který podporuje některé formáty HD (vysoké rozlišení), vypadat hrubě. Chcete-li si užívat hladší grafiku, povolte funkci bilineárního filtrování.

U některých her nemusí být efekty bilineárního filtrování jasně patrné a grafika může být hrubá i při zapnuté funkci bilineárního filtrování. V takovém případě funkci bilineárního filtrování zakažte.

Pravá páčka

Pravé páčce systému PS Vita můžete přiřadit funkce systému PSP™ například funkci analogové páčky a funkce směrových tlačítek.

Kamera

Můžete určit, zda bude váš systém PS Vita používat přední kameru nebo zadní kameru.

Kolorimetrický prostor (systém PSP™)

Obrazovka systému PS Vita používá organickou technologii EL, takže se její kolorimetrický prostor liší od kolorimetrického prostoru systému PSP™, který používá obrazovku s tekutými krystaly. Povolení této funkce činí kolorimetrický prostor systému PS Vita podobnější obrazovce s tekutými krystaly, takže si můžete užívat původnější barvy.

U některých her může být efekt této funkce těžko postřehnutelný, i když je tato funkce zapnuta, a barvy se vám nemusí líbit. V takovém případě tuto funkci zakažte.

Kopírování uložených dat softwaru PSP™Game do systému PS Vita

Kopírujte uložená data softwaru PSP™Game do systému PS Vita. U softwaru PSP™Game, který jste spouštěli na systému PS3™, použijte první postup níže. U softwaru PSP™Game, který jste spouštěli na systému PSP™, použijte kterýkoli z následujících postupů.

Kopírování uložených dat pomocí systému PS3™

1.
Zkopírujte data uložená na multimediální kartě Memory Stick™ systému PSP™ nebo systému PS3™.
Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce systému PS3™.
Tento krok není nutný pro data uložených pozic her, které jste hráli v systému PS3™.
2.
Kopírování dat uložených v systému PS3™ do systému PS Vita.
Ke kopírování dat do systému PS Vita použijte aplikaci (Content Manager) (Správce obsahu). Podrobnosti naleznete v části „Copying and deleting games and other applications using a PS3™ system (Kopírování a odstraňování her a jiných aplikací pomocí systému PS3™)“.

Chcete-li používat tuto funkci, musí být software systému PS3™ verze 4.00 nebo novější.

Kopírování uložených dat pomocí počítače

1.
Nainstalujte do počítače pomocníka správce obsahu systému PlayStation®.
Podrobnosti naleznete v části „Installing Content Manager Assistant (Instalace pomocníka správce obsahu)“.
2.
Zkopírujte data uložená na multimediální kartě Memory Stick™ systému PSP™ do počítače.
Propojte systém PSP™ a počítač kabelem USB a pak zkopírujte složku uloženou ve složce [SAVEDATA] [ULOŽIT DATA] v adresáři [PSP] na multimediální kartě Memory Stick™ do počítače.
Cílovou složku v počítači můžete potvrdit otevřením obrazovky [Settings] [Nastavení] pomocníka správce obsahu pro systém PlayStation®.
Systém Windows®:
Chcete-li otevřít obrazovku, klepněte pravým tlačítkem na ikonu pomocníka správce obsahu v oblasti upozornění hlavního panelu a klikněte na tlačítko [Settings] [Nastavení].
Systém Mac:
Chcete-li otevřít obrazovku, klikněte na ikonu pomocníka správce obsahu v panelu nabídky, pak klikněte na tlačítko [Preferences] [Předvolby].
3.
Kopírování dat uložených v počítači do systému PS Vita.
Ke kopírování dat do systému PS Vita použijte aplikaci (Content Manager) (Správce obsahu). Podrobnosti naleznete v části „Copying and deleting games and other applications using a computer (Kopírování a odstraňování her a jiných aplikací pomocí počítače)“.

Zpět do horní části stránky