Kombinationer af spilklassificeringer og niveauer for forældrekontrol

Brug den nedenstående tabel som retningslinje, når du begrænser brug af spil. Se "Familieadministration" for at få flere oplysninger.

Niveau for forældrekontrol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Omtrentlig alder på bruger 0 3 6 10 12 - 15 17 18 - -
Japan
Nordamerika/Centralamerika og Sydamerika*1 *2 *3
Europa*4/Afrika*5/Indien
Portugal
Tyskland
Sydafrika

Australien *6
New Zealand

Rusland
Korea
Taiwan
Singapore
Brasilien*7
*1
Eksklusive Brasilien
*2
Omtrentlig alder på bruger: 13
*3
Omtrentlig alder på bruger: 17
*4
Eksklusive Portugal og Tyskland
*5
Eksklusive Sydafrika
*6
Omtrentlig alder på bruger: 15
*7
Disse klassificeringer er ikke kompatible med niveauet for forældrekontrol for PS4™-systemet. Indstil PS4™-systemets niveau ved at referere til brugernes omtrentlige alder i tabellen ovenfor.