Forbindelse og installation

Forbind elementerne i rækkefølgen ① til ④.

A )
AC IN-stik (PS4™-system)
Stikkets form varierer afhængigt af dit PS4™-system.
B )
HDMI OUT-port (PS4™-system)
C )
HDMI-input-port (TV)
D )
HDMI-kabel
E )
Strømledning
Stikkets form varierer afhængigt af dit PS4™-system.
F )
Til et elektrisk stik

Når du vil bruge PS4™-systemet i lodret position, skal du fastgøre den lodrette stander (sælges separat).

Oprettelse af internetforbindelse

Du kan bruge enten et Wi-Fi- eller LAN-kabel (Ethernet) til at forbinde PS4™-systemet til nettet. Se "Konfigurer internetforbindelse" for at konfigurere forbindelsen.
Sørg for at have et LAN-kabel, hvis du ikke har tænkt dig at bruge Wi-Fi.

Eksempel på forbindelse:

A )
LAN-port (PS4™-system)
B )
LAN-kabel
C )
Router
D )
Enhed til internetforbindelse som f.eks. et modem
E )
Til internettet

De metoder, der skal bruges til enheder og oprettelse af forbindelse for en netværksforbindelse, varierer, alt efter hvordan dit netværk er konfigureret. Læs også vejledningen, der fulgte med dine netværksenheder.

Forbindelse til controlleren

Tilslut controlleren med et USB-kabel for at parre den med dit system.

A )
USB-port (PS4™-system)
B )
USB-port (controller)
C )
USB-kabel