Indstillinger for PlayStation App-forbindelse

Bevar forbindelsen med PS4™-systemet ved hjælp af (PlayStation®App) på din smartphone eller anden enhed. Hvis du vil bruge funktionen til anden skærm på din enhed, skal du følge vejledningen nedenfor for at registrere enheden.

1.
Slut din smartphone eller anden enhed og PS4™-systemet til det samme netværk.
2.
Vælg (Indstillinger) > [Indstillinger for PlayStation App-forbindelse] > [Tilføj enhed] i PS4™-systemet.
Der vises et tal på skærmen.
3.
Åbn (PlayStation®App) på din smartphone eller anden enhed og vælg derefter (PS-knap) > [Anden skærm].
4.
Vælg det PS4™-system, du vil oprette forbindelse til.
5.
Indtast det tal, der vises på PS4™-systemets skærm på din smartphone eller anden enhed, og vælg derefter [Registrer].
Navnet på din enhed vises under [Tilføj enhed] på PS4™-systemets skærm.
  • Download (PlayStation®App) fra Google Play™ eller App Store, og installer den på din smartphone eller anden enhed.
  • Du kan registrere op til 16 enheder med et enkelt PS4™-system.
  • Hvis du vil slette en registreret enhed, skal du trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Slet].
  • Du kan kontrollere navnet på dit PS4™-system ved at vælge (Indstillinger) > [System] > [Systeminformation].