Bluetooth-enheder

Vælg (Indstillinger) > [Enheder] > [Bluetooth-enheder] for automatisk at søge efter Bluetooth®-enheder i nærheden. Parrede enheder og andre Bluetooth®-enheder, der er blevet fundet, vises.

Gå til webstedet for kundesupport i dit land eller din region for at få oplysninger om understøttede enheder.

Skærm med indstillinger for Bluetooth-enheder. Mærket A og B startende oppefra.

A )
Enhedsikon
Typen af Bluetooth®-enhed angives med et ikon.
Ikoner for trådløs controller, bevægelsescontroller og PS VR-sigtecontroller. Trådløs DUALSHOCK™4-controller eller anden controller
Headsetikon. Headset
Højttalerikon. Højttalere
Tastaturikon. Tastatur
Museikon. Mus
Printerikon. Printer
Computerikon. Computer
Mobiltelefon-, smartphoneikon. Mobiltelefon, smartphone
Fjernbetjeningsikon. Fjernbetjening
Ikon for andre enheder. Andre enheder
B )
Status for forbindelse
Forbindelsesstatussen for Bluetooth®-enheder vises.
Tændt (lyser) Forbundet
Slukket Ikke forbundet

Parring af Bluetooth®-enhed

For at tilslutte en Bluetooth®-enhed skal du først parre Bluetooth®-enheden med systemet.
Vælg den Bluetooth®-enhed, du vil oprette forbindelse til, og indtast derefter adgangsnøglen for at gennemføre parringen. Nogle enheder kræver ingen adgangsnøgle. Følg vejledningen på skærmen for at udføre handlingerne.

  • Par enheder som f.eks. controlleren og bevægelsescontrolleren ved at oprette forbindelse til dem med et USB-kabel.
  • Hvis antallet af Bluetooth®-enheder, der kan parres, overskrides, skal du framelde eventuelle unødvendige enheder fra listen over parrede enheder. Vælg den enhed, du vil framelde, tryk på OPTIONS-knappen, og vælg derefter [Glem enhed].
  • Find oplysninger om, hvordan man anvender en Bluetooth®-enhed, i vejledningen, der fulgte med den enhed, du bruger.

Oprettelse af forbindelse til en Bluetooth®-enhed

Vælg den Bluetooth®-enhed, du vil oprette forbindelse til, og følg derefter skærmene.

Antallet af Bluetooth®-enheder, du kan forbinde på samme tid, afhænger af enhederne.