Temaer

Brug skærmbilleder eller temaer, der er downloadet fra PlayStation™Store, til at tilpasse baggrunden på hjemmeskærmen og funktionsskærmen. Vælg en mulighed i (Indstillinger) > [Temaer].

Vælg tema

Vælg et tema til systemet. Vælg [Brugerdefineret], hvis du vil bruge et skærmbillede som baggrund. Vælg [Find i PlayStation Store], hvis du vil downloade et nyt tema.

Text Drop skygge

Juster skyggestilen for tekst. Brug denne indstilling, hvis teksten er svær at læse.

  • PlayStation™Store er kun tilgængelig i bestemte lande og regioner og på bestemte sprog. Desuden varierer de typer indhold og tjenester, der leveres, afhængigt af landet eller regionen, du bor i. Gå til webstedet for kundesupport i dit land eller din region for at få flere oplysninger.
  • Du skal tilføje beløb til din wallet for at kunne købe betalt indhold. Se flere oplysninger under "Kontoinformation".
  • Hvis du vil slette et tema, skal du vælge det tema, du vil slette, trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Slet].