Asetukset > Verkkoasetukset > Mediapalvelinyhteys

Mediapalvelinyhteys

Voit muuttaa DLNA-standardia tukevien laitteiden yhteyden asetuksia.

Kytke päälle Ota käyttöön DLNA:ta tukevien laitteiden yhteydet.
Kytke pois päältä Poista käytöstä DLNA:ta tukevien laitteiden yhteydet.

Tietoja DLNA:sta

DLNA (Digital Living Network Alliance) on standardi, jonka avulla digitaaliset laitteet, kuten PC-tietokoneet, videonauhurit ja televisiot, voidaan liittää verkkoon siten, että liitettyjen DLNA-yhteensopivien laitteiden tiedot ovat yhteiskäytössä.

DLNA-yhteensopivat laitteet voidaan jakaa käyttötarkoituksen mukaan kahteen eri tyyppiin. "Palvelimet" jakavat sisältöä, kuten kuva-, musiikki- tai videotiedostoja, ja "asiakkaat" vastaanottavat ja toistavat tätä sisältöä. Jotkin laitteet soveltuvat molempiin käyttötarkoituksiin. Kun käytät PS3™-järjestelmää asiakkaana, voit katsella verkon välityksellä kuvia tai toistaa musiikki- tai videotiedostoja, jotka on tallennettu DLNA-mediapalvelintoimintoa käyttävään laitteeseen.


PS3™-järjestelmän ja DLNA-mediapalvelimen yhdistäminen toisiinsa

Yhdistä PS3™-järjestelmä ja DLNA-mediapalvelin toisiinsa lähiverkon tai langattoman yhteyden avulla.


Esimerkki yhteyden muodostamisesta PC-tietokoneeseen lähiverkon avulla


Esimerkki yhteyden muodostamisesta PC-tietokoneeseen langattoman verkon avulla


DLNA-mediapalvelimen asetusten määrittäminen

Määritä DLNA-mediapalvelimen asetukset siten, että PS3™-järjestelmä voi käyttää sitä. Seuraavia laitteita voi käyttää DLNA-mediapalvelimina:


Käytettäessä AV-laitetta DLNA-mediapalvelimena

Ota liitetyn laitteen DLNA-mediapalvelinominaisuudet käyttöön ja määritä sen sisältö yhteiskäyttöön. Asennustapa määräytyy yhdistetyn laitteen mukaan.Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.


Käytettäessä Microsoft Windows -tietokonetta DLNA-mediapalvelimena

Microsoft Windows -tietokonetta voi käyttää DLNA-mediapalvelimena ottamalla käyttöön Windows Media Player 11 -ominaisuuksia.

1.

Käynnistä Windows Media Player 11.

2.

Valitse [Kirjasto]-valikosta [Median jakaminen].

3.

Valitse [Jaa media].

4.

Valitse [Jaa media] -valintaruutu, valitset laitteet, joiden käyttöön haluat jakaa tietoja, ja valitse sitten [Salli].

5.

Valitse [OK].
DLNA-mediapalvelimen asetusten määritys on valmis.

Vihjeitä

 • Windows Media Player 11 -sovellusta ei asenneta oletusarvon mukaan Microsoft Windows -tietokoneisiin. Lataa asennusohjelma Microsoft-sivustosta, jos haluat asentaa Windows Media Player 11 -sovelluksen.
 • Lisätietoja Windows Media Player 11 -sovelluksen käyttämisestä on Windows Media Player 11:n ohjeessa.
 • Joissakin tapauksissa PC-tietokoneeseen on saatettu asentaa DLNA-mediapalvelinohjelmisto. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeessa.

DLNA-mediapalvelimen sisällön toistaminen

Kun käynnistät PS3™-järjestelmän, samassa verkossa olevat DLNA-mediapalvelimet tunnistetaan automaattisesti ja niiden kuvakkeet näytetään kohtien (Kuvat), (Musiikki) ja (Videot) alla.

1.

Valitse sen DLNA-mediapalvelimen kuvake, johon haluat muodostaa yhteyden kohdassa (Kuvat), (Musiikki) tai (Videot). Näytössä näkyvät kaikki kansiot ja tiedostot, joita voi toistaa PS3™-järjestelmän avulla.

2.

Valitse tiedosto, jonka haluat toistaa.

Vihjeitä

 • PS3™-järjestelmän on oltava yhteydessä verkkoon. Lisätietoja verkkoasetuksista on tämän oppaan kohdassa (Asetukset) > (Verkkoasetukset) > [Internet-yhteyden asetukset].
 • Jos olet muuttanut IP-osoitteiden varaustavan AutoIP:stä DHCP:ksi verkkoympäristöasetusten alla, hae palvelimia uudelleen kohdassa (Etsi mediapalvelimia).
 • DLNA-mediapalvelimen kuvake näytetään vain, kun (Asetukset) -kohdan (Verkkoasetukset) -kohdassa on otettu käyttöön [Mediapalvelinyhteys].
 • Näytettävien kansioiden nimet vaihtelevat käytössä olevan DLNA-mediapalvelimen mukaan.
 • DLNA-mediapalvelimesta riippuen joitakin tiedostoja ei ehkä voi toistaa ja jotkin toistonaikaiset toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.
 • Et voi toistaa tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä.
 • Palvelimille tallennettujen tietojen tiedostonimet, jotka eivät ole DLNA-yhteensopivia, on saatettu merkitä tiedostonimen vieressä näkyvällä tähtimerkillä. Joissakin tapauksissa tällaisia tiedostoja ei voi toistaa PS3™-järjestelmällä. Vaikka tiedostot olisivatkin toistettavissa PS3™-järjestelmällä, niiden toistaminen muilla laitteilla ei ehkä ole mahdollista.
 • Järjestelmä (CECH-4200-sarja tai uudempi) on ehkä liitettävä HDMI-kaapelilla, jotta videosisältöä voidaan toistaa.

DLNA-mediapalvelimien hakeminen manuaalisesti

Voit aloittaa saman verkon DLNA-mediapalvelimien haun. Käytä tätä ominaisuutta, jos DLNA-mediapalvelimia ei havaittu PS3™-järjestelmän käynnistyksen yhteydessä.


Valitse (Kuvat)-, (Musiikki)- tai (Videot) -kohdasta (Etsi mediapalvelimia). Kun hakutulokset tulevat näkyviin ja palaat XMB™-valikkoon, näkyviin tulee luettelo DLNA-mediapalvelimista, joihin voit muodostaa yhteyden.

Vihje

(Etsi mediapalvelimia) näytetään vain, kun [Mediapalvelinyhteys] on otettu käyttöön (Asetukset)-kohdan alta kohdasta (Verkkoasetukset).

Asetukset > Verkkoasetukset > Mediapalvelinyhteys