Tietojen keruu/terveys ja turvallisuus

Voit tarkastella tietojen käsittelyä sekä terveys- ja turvallisuusnäkökohtia koskevia tietoja valitsemalla (Asetukset) > [Tietojen keruu/terveys ja turvallisuus].