Levyn toiston perustoiminnot

Käytettävissä olevat toistotoiminnot vaihtelevat sisällön mukaan. Lisäksi jotkin toiminnot eivät ehkä toimi tarkoitetulla tavalla.

Aseta tauolle/Toista Paina -näppäintä.
Pikakelaus taakse/Pikakelaus eteen Paina L2-näppäintä tai R2-näppäintä toiston aikana.
Nopeus vaihtuu aina kun painat näppäintä. Painamalla näppäintä ja pitämällä sen painettuna voit pikakelata taakse tai pikakelata eteen, kunnes vapautat näppäimen.
Ruutu taaksepäin/Ruutu eteenpäin Paina L2-näppäintä tai R2-näppäintä, kun toisto on asetettu tauolle.
Hidastus taaksepäin/Hidastus eteenpäin Pidä L2- tai R2-näppäintä painettuna, kun toisto on asetettu tauolle.
Pysäytä Paina PS-näppäintä.
Voit pysäyttää toiston ja palata aloitusnäyttöön. Kun levy on käytettävissä jatkuvaa toistoa varten, voit jatkaa seuraavalla kerralla levyn toistoa kohdasta, johon aiemmin pysäytit.
15 sekuntia taaksepäin/15 sekuntia eteenpäin Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle kosketusalueella.
Hyppää Naksauta kosketusalueen painiketta ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle.

Tiedot tulevat näyttöön, kun painat -painiketta toiston tai tauon aikana.

A )
Toistettava osa
B )
Kulunut aika / kokonaisaika
C )
Äänikoodaus / kanavien määrä / taajuus

Äänen, tekstityksen ja muiden toistoasetusten muuttaminen

Paina OPTIONS-näppäintä toiston tai tauon aikana.

A )
Vaihtoehdot
(Ponnahdusvalikko) Näyttää levyn valikon, kuten ponnahdusvalikon tai otsikkoluettelon.
(Tekstitys) Valitse tekstityksen kieli.
(Ääni) Valitse ääniraita.
(Kuulovammaistekstitys) Valitse kuulovammaistekstityksen (tekstitys) näyttö katsomassasi videossa.
Jos haluat ottaa kuulovammaistekstityksen käyttöön järjestelmässä, valitse (Asetukset) > [Esteettömyys] > [Kuulovammaistekstitys] ja lisää valintamerkki kohtaan [Näytä kuulovammaistekstitys].
(Ohjauspaneeli) Näkyviin tulee toiston eri vaihtoehtojen valikko. Lisätietoja on kohdassa "Ohjauspaneeli".
(Näppäinohje) Näyttää ohjaimen näppäimiin määritetyt toiminnot.
(Asetukset) Määritä video- ja äänilähdön asetukset. Lisätietoja on kohdassa "Asetukset".

Ohjauspaneeli

Punainen/Vihreä/Sininen/Keltainen Aktivoi kuvaketta vastaava toiminto. Kuvakkeen toiminnot vaihtelevat toistettavan sisällön mukaan.
Ylös/Alas/Vasen/Oikea Valitse kohde näiden avulla.
Vahvista Vahvista valinta.
Numeronäppäimet Näppäile numeroita.
15 sekuntia taaksepäin/15 sekuntia eteenpäin Siirry videossa 15 sekuntia taakse- tai eteenpäin.
Hidastus taaksepäin/Hidastus eteenpäin Toista hitaassa tilassa.
Ruutu taaksepäin/Ruutu eteenpäin Toista yksi kuva kerrallaan.
Päävalikko Avaa ylävalikko.
Takaisin Palaa sisällön tiettyyn kohtaan.
Kulma Muuta katselukulmaa.
Info Näytä toiston tila ja muita tietoja. Näytettävät tiedot vaihtelevat toistettavan sisällön mukaan.
Toista Toista sisältöä.
Aseta tauolle Keskeytä toisto tilapäisesti.
Pysäytä Pysäytä toisto.
Pikakelaus taakse/Pikakelaus eteen Pikakelaus taakse- tai eteenpäin. Aina painaessasi -painiketta, toiston nopeus muuttuu.
Edellinen/Seuraava Siirry edelliseen tai seuraavaan osaan.
Hyppää Toista tietystä osasta tai ajasta alkaen.
Kertaus Toista sisältö toistuvasti. Poista uusintatoiminto käytöstä valitsemalla (Kertaus), kunnes näkyviin tulee [Pois päältä].

Asetukset

Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat toistettavan sisällön mukaan.

Kohinan vähennys Vähennä tallennetun videon kohinaa.
Näyttömoodi Valitse näyttömuoto videolle, joka on tallennettu kuvasuhteella 4:3.
Dynaamisen alueen hallinta Määritä dynamiikka-alueen hallinta.
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun [Linear PCM] on valittuna kohdassa (Asetukset) > [Ääniulostulon muoto].
Ääniulostulon muoto Valitse äänilähdön muoto.
Videotoiston asetukset Määritä kielivalinnat ja tiettyjen levyjen Internet-yhteyden asetukset.
Kuulovammaistekstityksen asetukset Määritä kuulovammaistekstityksen asetukset.
Näytä 3D-muodossa virtuaalitodellisuuslaseilla Koe Blu-ray 3D™ virtuaalitodellisuuslaseilla.
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun PS VR ja 2D TV on kytketty PS4™-järjestelmään ja Blu-ray 3D™ -levy on asetettu asemaan.
Kuvaa tai ääntä ei toisteta televisiosta, kun kuva näytetään 3D-muodossa virtuaalitodellisuuslaseilla.