PlayStation®Network > Using an existing account

Using an existing account
Meglévő fiók használata

Előfordulhat, hogy a funkció használatához a rendszerszoftvert frissíteni kell.


Adja meg ezt a beállítást, ha a számítógépen vagy a PSP™ rendszerben létrehozott PlayStation®Network fiókot vagy a főfiók tulajdonosa által létrehozott alfiókot hozzá kívánja rendelni egy felhasználóhoz, aki be fog jelentkezni a PS3™ rendszerbe.

1.

A (Users) területen jelentkezzen be annak a felhasználónak a nevében, akihez a fiókot hozzá kívánja rendelni.

2.

Válassza a (Sign Up for PlayStation®Network) lehetőséget a (PlayStation®Network) területen.

3.

A megjelenő képernyőn válassza a [Use an Existing Account] lehetőséget.
A művelet végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amikor a fiók felhasználóhoz rendelése megtörtént, a (Sign In) ikon jelenik meg a főmenüben, és a felhasználó a meglévő fiók használatával jelentkezhet be a PlayStation®Network szolgáltatásba.

Tudnivalók

  • A PlayStation®Network és a (PlayStation®Store) csak bizonyos országokban/régiókban és nyelveken érhető el. A részletekért lépjen kapcsolatban az adott régió műszaki ügyfélszolgálatával.
  • Egy PS3™ rendszerbeli felhasználóhoz csak egy PlayStation®Network fiók tartozhat.

PlayStation®Network > Using an existing account