Muziek > Informatie over een audio-CD verzamelen of bewerken

Informatie over een audio-CD verzamelen of bewerken

Audio-CD-informatie verkrijgen

Als u een audio-CD invoert, maakt het PS3™-systeem automatisch een verbinding met het internet om CD-informatie te verkrijgen. Om CD-informatie te verkrijgen moet u eerst de gebruikersovereenkomst aanvaarden die op het scherm wordt weergegeven.

Opmerkingen

  • U kunt ook CD-informatie verkrijgen via het optiesmenu. Zorg ervoor dat het CD-pictogram geselecteerd is, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Verkrijgen van CD-informatie]. Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.
  • Als u de CD-informatie niet hebt verkregen, worden gedetailleerde album- en tracknamen niet weergegeven als u een CD in het systeem invoert.

Audio-CD-informatie bewerken

U kunt de CD-informatie die werd verkregen, bewerken. Terwijl het audio-CD- of het trackpictogram geselecteerd is, drukt u op de driehoek-toets en selecteert u vervolgens [Informatie] in het optiesmenu. Selecteer het item dat u wilt bewerken.

Opmerkingen

  • U kunt eveneens aangepaste informatie verzenden via het internet naar de onderneming All Media Guide indien de cd-informatie die automatisch door het PS3™-systeem werd verkregen, niet correct is. Selecteer het audio-CD-pictogram, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Verstuur CD-informatie] in het optiesmenu.
  • All Media Guide is een bedrijf dat een database met CD-informatie heeft ontwikkeld.
  • U kunt geen informatie naar All Media Guide sturen als de velden [Album], [Artiest] en [Genre] geen informatie bevatten.
  • U kunt de cd-informatie voor Super Audio CD's niet wijzigen of versturen.

Let op

Super Audio CD's kunnen niet afgespeeld worden op sommige PS3™-toestellen. Raadpleeg [Types afspeelbare discs] voor meer informatie.

Muziek > Informatie over een audio-CD verzamelen of bewerken