Combinaties van classificatielabels voor games en niveaus van ouderlijk toezicht

Hanteer bij het beperken van het gebruik van games de volgende tabel als richtlijn. Voor details zie "Familiebeheer".

Niveau van ouderlijk toezicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leeftijd van gebruiker (bij benadering) 0 3 6 10 12 - 15 17 18 - -
Japan
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika*1 *2 *3
Europa*4/Afrika*5/India
Portugal
Duitsland
Zuid-Afrika

Australië *6
Nieuw-Zeeland

Rusland
Korea
Taiwan
Singapore
Brazilië*7
*1
Behalve Brazilië
*2
Geschatte leeftijd van gebruiker: 13
*3
Geschatte leeftijd van gebruiker: 17
*4
Behalve Portugal en Duitsland
*5
Uitgezonderd Zuid-Afrika
*6
Geschatte leeftijd van gebruiker: 15
*7
Deze classificaties zijn niet compatibel met het niveau van ouderlijk toezicht van het PS4™-systeem. Stel het niveau van het PS4™-systeem in aan de hand van de geschatte leeftijd van gebruikers in de bovenstaande tabel.