Aansluiten en installeren

Sluit de items aan in de volgorde van ① t/m ④.

A )
AC IN-aansluiting (PS4™-systeem)
Vorm van aansluiting varieert afhankelijk van je PS4™-systeem.
B )
HDMI OUT-aansluiting (PS4™-systeem)
C )
HDMI-ingang (TV)
D )
HDMI-kabel
E )
Netsnoer
Vorm van aansluiting varieert afhankelijk van je PS4™-systeem.
F )
Naar een stopcontact

Wanneer je je PS4™-systeem in de verticale stand wilt gebruiken, bevestig je de verticale standaard (apart leverbaar).

Verbinding maken met internet

Je kunt Wi-Fi of een LAN-kabel (Ethernet) gebruiken om je PS4™-systeem te verbinden met internet. Zie "Internetverbinding instellen" om de verbinding in te stellen.
Zorg ervoor dat je een LAN-kabel hebt wanneer je geen gebruik wilt maken van Wi-Fi.

Voorbeeld van verbinding:

A )
LAN-aansluiting (PS4™-systeem)
B )
LAN-kabel
C )
Router
D )
Apparaat voor internetverbinding zoals een modem
E )
Naar internet

Apparaten en vereiste verbindingsmethoden voor een netwerkverbinding variëren afhankelijk van hoe je netwerk is ingesteld. Raadpleeg ook de instructies die zijn meegeleverd met je netwerkapparaten.

De controller aansluiten

Sluit de controller aan met een USB-kabel om deze te koppelen met je systeem.

A )
USB-aansluiting (PS4™-systeem)
B )
USB-aansluiting (controller)
C )
USB-kabel