Verbindingsinstellingen voor PlayStation App

Blijf verbonden met je PS4™-systeem via de (PlayStation®App) op je smartphone of andere apparaat. Als je de functie voor tweede scherm wilt gebruiken op je apparaat, volg je de onderstaande stappen om dit apparaat te registreren.

1.
Verbind je smartphone of andere apparaat en je PS4™-systeem met hetzelfde netwerk.
2.
Selecteer op het PS4™-systeem de opties (Instellingen) > [Verbindingsinstellingen voor PlayStation App] > [Apparaat toevoegen].
Er wordt een getal weergegeven op het scherm.
3.
Open (PlayStation®App) op je smartphone of andere apparaat en selecteer vervolgens (PS-toets) > [Tweede scherm].
4.
Selecteer het PS4™-systeem waarmee je verbinding wilt maken.
5.
Voer het getal dat wordt weergegeven op het scherm van het PS4™-systeem in op je smartphone of andere apparaat en selecteer vervolgens [Registreren].
Je apparaatnaam wordt weergegeven onder [Apparaat toevoegen] op het scherm van het PS4™-systeem.
  • Download (PlayStation®App) vanuit Google Play™ of de App Store en installeer het op je smartphone of andere apparaat.
  • Je kunt maximaal 16 apparaten registreren bij een enkel PS4™-systeem.
  • Je kunt een geregistreerd apparaat verwijderen door op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Verwijderen] te selecteren.
  • Je kunt de naam van je PS4™-systeem controleren door (Instellingen) > [Systeem] > [Systeeminformatie] te selecteren.