Gebruik van PS4-functies beperken

Als kinderen gebruik gaan maken van het PS4™-systeem, kunnen ouders of voogden het gebruik van de functies hiervan zo nodig beperken. Je kunt het gebruik van functies van het PS4™-systeem beperken door (Instellingen) > [Ouderlijk toezicht] > [Gebruik van PS4-functies beperken] te selecteren.
Je moet de toegangscode voor ouderlijk toezicht invoeren om beperkingen voor functies in te stellen of te wijzigen. De standaardtoegangscode is "0000".

Deze instellingen gelden voor alle gebruikers van jouw PS4™-systeem.

Games

Je kunt grenzen stellen aan het gebruik van games met leeftijdsbeperkingen.
Behalve [Toestaan] kunnen 11 niveaus van ouderlijk toezicht worden ingesteld. Hoe lager de waarde voor ouderlijk toezicht, des te strenger de beperking. De standaardinstelling is "9".
Of een game kan worden gespeeld, is afhankelijk van de combinatie van het niveau van ouderlijk toezicht dat is ingesteld op het PS4™-systeem en het niveau dat is ingesteld voor de game. Als je bijvoorbeeld het gebruik wilt beperken van een game met een niveau van ouderlijk toezicht van "4", stel je het niveau van het PS4™-systeem één niveau lager in op "3". Als het niveau op het PS4™-systeem wordt ingesteld op "3", mogen gebruikers geen games spelen met een niveau van "4" of hoger.

Niveaus van ouderlijk toezicht voor games controleren

Games op disks worden verkocht in verpakkingsmateriaal waarop informatie over het classificatieniveau staat afgedrukt. Gebruik deze tabel om te zien hoe de classificatieniveaus van games overeenkomen met de niveaus van ouderlijk toezicht.
Je kunt het niveau van ouderlijk toezicht op het scherm bekijken voor een game door de game te selecteren in het contentgebied, op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Informatie] te selecteren. Wanneer er leeftijdsbeperkingen gelden voor een game, wordt het niveau van ouderlijk toezicht weergegeven in het veld [Ouderlijk toezicht].

Combinaties van classificatielabels voor games en niveaus van ouderlijk toezicht

Niveau van ouderlijk toezicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leeftijd van gebruiker (bij benadering) 0 3 6 10 12 - 15 17 18 - -
Japan
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika*1 *2 *3
Europa*4/Afrika*5/India
Portugal
Duitsland
Zuid-Afrika

Australië *6
Nieuw-Zeeland

Rusland
Korea
Taiwan
Singapore
Brazilië*7
*1
Behalve Brazilië
*2
Geschatte leeftijd van gebruiker: 13
*3
Geschatte leeftijd van gebruiker: 17
*4
Behalve Portugal en Duitsland
*5
Uitgezonderd Zuid-Afrika
*6
Geschatte leeftijd van gebruiker: 15
*7
Deze classificaties zijn niet compatibel met het niveau van ouderlijk toezicht van het PS4™-systeem. Stel het niveau van het PS4™-systeem in aan de hand van de geschatte leeftijd van gebruikers in de bovenstaande tabel.

Blu-ray Disc™/DVD

Je kunt het afspelen van Blu-ray Discs™ of DVD-video's met leeftijdsrestricties beperken.

Blu-ray Disc™

De standaardinstelling is [Toestaan]. Behalve [Toestaan] kun je een specifieke leeftijd selecteren. Hoe lager de leeftijd, des te strenger de beperking.

Dvd

De standaardinstelling is [Toestaan]. Behalve [Toestaan] kun je kiezen uit acht niveaus. Hoe lager het niveau, des te strenger de beperking.

Land of regio voor ouderlijk toezicht

Selecteer het land of de regio voor de beperking die wordt opgelegd door de optie voor ouderlijk toezicht op de disk. De standaardinstelling is [United States]. Het is gewoonlijk niet nodig om deze instelling te wijzigen.

PlayStation VR

Je kunt het gebruik van de VR-headset beperken.

Internetbrowser

Gebruik deze instelling om te voorkomen dat (Internetbrowser) wordt gestart. De standaardinstelling is [Toestaan].

Webfilter

Je kunt een webfilterservice gebruiken waarmee het type en de veiligheid van sites worden vastgesteld als de internetbrowser wordt gebruikt en waarmee automatisch wordt voorkomen dat gevaarlijke of schadelijke sites worden weergegeven.

Mogelijk worden er kosten in rekening gebracht voor het gebruik van services.

Nieuwe gebruiker en login voor gasten maken

Je kunt deze instelling gebruiken om het inloggen door gasten te weigeren en te voorkomen dat gebruikers met sub-accounts nieuwe gebruikers kunnen maken.
Hiermee wordt voorkomen dat anderen inloggen als er geen ouderlijk toezicht voor hen is ingesteld. De standaardinstelling is [Toestaan].

Toegangscode wijzigen

Je kunt de toegangscode voor ouderlijk toezicht wijzigen. Voer hiertoe tweemaal op correcte wijze de nieuwe toegangscode in.

Als je de toegangscode vergeet, moet je het PS4™-systeem initialiseren. Ga zorgvuldig om met je toegangscode. Vergeet deze niet en zorg ervoor dat deze niet in handen van anderen valt.