PS4-systeembeperkingen

Als kinderen gebruik gaan maken van je PS4™-systeem, kunnen ouders of voogden het gebruik zo nodig beperken. Je kunt het gebruik van het PS4™-systeem beperken door (Instellingen) > [Ouderlijk toezicht/Familiebeheer] > [PS4-systeembeperkingen] te selecteren.
Je moet de wachtwoordcode voor systeembeperkingen invoeren om beperkingen voor functies in te stellen of te wijzigen. De standaard wachtwoordcode is "0000". Voorkom dat anderen beperkingen voor functies instellen of wijzigen door de wachtwoordcode te wijzigen.

Deze instelling geldt voor alle gebruikers van jouw PS4™-systeem.

Nieuwe gebruiker en login voor gasten maken

Sta alleen bestaande gebruikers toe in te loggen in je PS4™-systeem. Gebruik deze instelling om te voorkomen dat je kinderen zonder toestemming gebruikersaccounts zonder beperkingen maken en gebruiken.

Webfilter

Gebruik een webfilterservice waarmee het type en de veiligheid van sites worden vastgesteld als de internetbrowser wordt gebruikt en waarmee automatisch wordt voorkomen dat gevaarlijke of schadelijke sites worden weergegeven.

Mogelijk worden er kosten in rekening gebracht voor het gebruik van services.

Standaardinstellingen van Ouderlijk toezicht

Wijzig de standaardinstellingen van ouderlijk toezicht voor nieuwe gebruikers en gasten die zich niet hebben aangemeld bij PlayStation™Network.

Je kunt instellingen voor ouderlijk toezicht voor gebruikers later wijzigen. Zie "Familiebeheer" voor details.

PS4-systeembeperkingen tijdelijk uitschakelen

Als je geen verbinding met PlayStation™Network kunt maken om beperkingen in te stellen via ouderlijk toezicht, kun je tijdelijk bepaalde beperkingen verwijderen door je wachtwoordcode voor systeembeperkingen in te voeren. De beperkingen worden hersteld zodra je het selectievakje uitschakelt, je systeem uitschakelt of het systeem in de rustmodus plaatst.

Wachtwoordcode voor systeembeperkingen wijzigen

Je moet de nieuwe wachtwoordcode tweemaal invoeren.

Als je de wachtwoordcode vergeet, moet je het PS4™-systeem initialiseren. Ga zorgvuldig om met je wachtwoordcode. Vergeet deze niet en zorg ervoor dat deze niet in handen van anderen valt.