Brukere > Opprett en ny bruker

Opprett en ny bruker

Velg (Opprett en ny bruker) under (Brukere) for å opprette en ny bruker, og angi et brukernavn.

Tips

  • Et brukernavn kan bestå av opptil 16 tegn.
  • Brukernavn og ikoner kan endres under [Informasjon] i innstillingsmenyen.

Brukere > Opprett en ny bruker