Kombinasjoner av etiketter for spillklassifisering og foreldrekontrollnivåer

Når du begrenser bruken av spill, bruker du følgende tabell som en veiledning. For detaljer, se «Familieadministrasjon».

Foreldrekontrollnivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Omtrentlig alder på bruker 0 3 6 10 12 - 15 17 18 - -
Japan
Nord-Amerika / Mellom-Amerika og Sør-Amerika*1 *2 *3
Europa*4/Afrika*5/India
Portugal
Tyskland
Sør-Afrika

Australia *6
New Zealand

Russland
Korea
Taiwan
Singapore
Brasil*7
*1
Unntatt Brasil
*2
Omtrentlig alder på bruker: 13
*3
Omtrentlig alder på bruker: 17
*4
Unntatt Portugal og Tyskland
*5
Unntatt Sør-Afrika
*6
Omtrentlig alder på bruker: 15
*7
Disse klassifiseringene er ikke kompatible med foreldrebegrensningsnivået for PS4™-systemet. Still inn PS4™-systemnivået ved å referere til den omtrentlige alderen til brukerne i tabellen ovenfor.