Koble til og installere

Koble elementene til i rekkefølge fra ① til ④.

A )
Vekselstrømkontakt (PS4™-system)
Formen på kontakten varierer avhengig av PS4™-systemet.
B )
HDMI OUT-port (PS4™-systemet)
C )
HDMI-inndataport (TV)
D )
HDMI-kabel
E )
Vekselstrømledning
Formen på kontakten varierer avhengig av PS4™-systemet.
F )
Til et strømuttak

Fest den vertikale holderen (selges separat) hvis du vil bruke PS4™-systemet i en vertikal posisjon.

Koble til Internett

Du kan bruke Wi-Fi eller en LAN (Ethernet)-kabel til å koble PS4™-systemet til Internett. Se «Konfigurere Internett-tilkobling» for informasjon om hvordan du konfigurerer Internett-tilkoblingen.
Hvis du ikke har tenkt å bruke Wi-Fi, må du ha en LAN-kabel tilgjengelig.

Tilkoblingseksempel:

A )
LAN-port (PS4™-systemet)
B )
LAN-kabel
C )
Ruter
D )
Enhet for tilkobling til Internett, f.eks. et modem
E )
Til Internett

Hvilke enheter og tilkoblingsmetoder som kreves for nettverkstilkobling, avhenger av hvordan nettverket ditt er konfigurert. Se også instruksjonene som fulgte med nettverksenhetene dine.

Koble til kontrolleren

Koble til kontrolleren med en USB-kabel for å pare enheten med systemet.

A )
USB-port (PS4™-systemet)
B )
USB-port (kontroller)
C )
USB-kabel