Tilgjengelige begrensninger

Hvis mindreårige skal bruke PS4™-systemet, kan foreldre eller foresatte begrense tilgang til bestemt innhold eller visse funksjoner ved hjelp av foreldrekontroller.

Hvis du vil hindre at mindreårige logger på PS4™-systemet med en voksenkonto, kan du angi en innloggingspasskode i tillegg til de følgende innstillingene. Du stiller inn passkoden ved å velge (Innstillinger) > [Påloggingsinnstillinger] > [Administrasjon av passkode for pålogging].

Begrensning av bruken av PS4™-systemet

For detaljer om hvordan du konfigurerer innstillinger, se «Systembegrensninger på PS4».

Hva forelderen eller den foresatte kan gjøre Forklaring
Begrens ny brukeropprettelse og gjesteinnlogging. Tillat kun eksisterende brukere å logge seg på PS4™-systemet. Bruk denne innstillingen til å forhindre at barn oppretter og bruker ubegrensede brukerkontoer uten tillatelse.
Blokker tvilsomme nettsteder i nettleseren. Du kan ta i bruk en ekstern nettfiltreringstjeneste som blokkerer bedragerske og utrygge nettsteder. Denne tjenesten kan også hindre tilgang til nettsteder som ikke er egnet for barn.*
*
Det kan tilkomme avgifter ved bruk av tjenester.

Innstilling av begrensninger for individuelle barn

For detaljer om hvordan du konfigurerer innstillinger, se «Familieadministrasjon».

Du kan også angi foreldrebegrensning for andre brukere enn familiemedlemmer som aldri har logget seg på PlayStation™Network. Velg (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon], og velg deretter brukeren du vil angi foreldrebegrensning for, fra [Brukere på dette PS4-systemet].

Hva forelderen eller den foresatte kan gjøre Forklaring
Blokker bruk av chat/meldingstjenesten for PlayStation™Network.*1 Du kan begrense kommunikasjonsfunksjoner for PlayStation™Network, så som tekst-chat, stemmechat og det å sende melding til andre brukere.
Blokker tilgangen til spilleropprettet innhold på PlayStation™Network.*1 Du kan begrense visning av spilleropprettet innhold og deling av innhold utført av barnet ditt.
Aktiver aldersfiltrering for elektronisk innhold.*1*2 Du kan begrense tilgangen til spillfunksjoner online og PlayStation™Store-innhold basert på barnets alder.*3
Angi et månedlig maksbeløp som kan brukes i PlayStation™Store.*1*3 Du kan stille inn det maksimale pengebeløpet som hvert barn kan bruke per måned, i PlayStation™Store.
Hindre at barn starter programmer og spiller spill eller ser på videoer med aldersgrense. Du kan angi et foreldrekontrollnivå for å begrense bruken av spill og videoinnhold etter alder for hvert barn.
PS4™-systemet leser vurderingen og informasjon om anbefalt alder som følger med spillet eller programvaren. Systemet tillater bare avspilling av innhold som er passende for kontrollnivået du angir.
Begrens bruken av PlayStation®VR. Du kan begrense bruken av VR-hodesett.
Begrens bruken av nettleseren. Du kan begrense bruken av (Nettleser) på PS4™-systemet.
*1
Innstillingen er bare tilgjengelig for barn som har adgang til PlayStation™Network. Begrensninger gjelder også enheter når du bruker et PlayStation®Vita-system eller (PlayStation®App).
*2
Aldersfiltrering for elektronisk innhold er kun tilgjengelig i enkelte land og regioner. Du finner mer informasjon på nettstedet for kundestøtte i ditt land eller din region.
*3
PlayStation™Store er kun tilgjengelig i enkelte land og regioner, og på visse språk. Hva slags innhold og tjenester som tilbys av PlayStation™Store og det spesifikke innholdet som er tilgjengelig, varierer også mellom land og regioner. Du finner mer informasjon på nettstedet for kundestøtte i ditt land eller din region.