PlayStation®4-system (CUH-1000-serien/CUH-1100-serien)

Forside

A )
Diskspor
B )
Power-indikator
Hvit Systemet er på.
Oransje Systemet er i hvilemodus.
Av Systemet er av.
Blinker rødt PS4™-systemet er overopphetet.
Slå av systemet, og vent en stund før du bruker det igjen.
C )
Power-knapp
D )
USB-port
E )
Eject-knapp

Bakside

A )
AC IN-kontakt
B )
DIGITAL OUT (OPTICAL)-port
C )
HDMI™ OUT-port
D )
LAN-port
E )
AUX-port
Koble PlayStation®Camera til denne porten.