PlayStation®4-system (CUH-7000-serien/CUH-7100-serien)

Forside

A )
Strømknapp/strømindikator
Hvit Systemet er på.
Oransje Systemet er i hvilemodus.
Av Systemet er av.
B )
Diskspor
C )
Eject-knapp
D )
USB-port

Bakside

A )
AC IN-kontakt
B )
HDMI™ OUT-port
C )
AUX-port
Koble PlayStation®Camera til denne porten.
D )
DIGITAL OUT (OPTICAL)-port
E )
USB-port
F )
LAN-port