Vise en venns profil

På en venns profilskjerm kan du se de nyeste aktivitetene og trophies oppnådd. På profilskjermen kan du også sende beskjeder eller invitasjoner til en gruppe.

1.
Velg (Venner) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg vennen som du vil vise profilen til.

A )
Status
Online
Offline
Ikke tilgjengelig
Mobil
Vises når en venn bruker et program som (PlayStation®App) på en annen enhet enn et PS4™-system. Det betyr at de er tilgjengelige til å utveksle meldinger.
B )
Verifisert konto
Vises på kontoer som er verifisert av PlayStation®.
Du kan følge kontoen ved å velge [Følg]. Når du følger kontoen, kan du se kontoaktiviteten under [Siste nytt] og andre områder.

Hvis du vil rapportere upassende online-ID-er og introduksjoner, trykker du på OPTIONS-knappen og velger deretter [Rapporter].