Bluetooth-enheter

Velg (Innstillinger) > [Enheter] > [Bluetooth-enheter] for å søke automatisk etter Bluetooth®-enheter i nærheten. Parede enheter og andre Bluetooth®-enheter vises på listen.

Du finner mer informasjon om støttede enheter på nettstedet for kundestøtte i landet eller området ditt.

Skjerm for innstillinger for Bluetooth-enhet. Merket A og B fra toppen.

A )
Enhetsikon
Typen av Bluetooth®-enhet angis med et ikon.
Ikoner for trådløs kontroller, bevegelseskontroll og PS VR-siktekontroller. DUALSHOCK™4 trådløs kontroller eller annen kontroller
Ikon for hodesett. Hodesett
Ikon for høyttaler. Høyttalere
Ikon for tastatur. Tastatur
Ikon for mus. Mus
Ikon for skriver. Skriver
Ikon for datamaskin. Datamaskin
Ikon for mobiltelefon, smarttelefon. Mobiltelefon, smarttelefon
Ikon for fjernkontroll. Fjernkontroll
Ikon for andre enheter. Andre enheter
B )
Tilkoblingsstatus
Tilkoblingsstatusen til Bluetooth®-enhetene vises.
På (lyser) Tilkoblet
Av Ikke tilkoblet

Pare en Bluetooth®-enhet

Hvis du vil koble til en Bluetooth®-enhet, må du først pare Bluetooth®-enheten med systemet.
Velg Bluetooth®-enheten du vil koble til, og skriv deretter inn passnøkkelen for å fullføre paringsprosessen. Enkelte enheter krever ingen passnøkkel. Følg anvisningene på skjermen.

  • Noen enheter, som kontrolleren og bevegelseskontrollen, pares ved å koble dem til med en USB-kabel.
  • Hvis du har flere Bluetooth®-enheter enn det som kan pares, må du avregistrere unødvendige enheter fra listen over parede enheter. Velg enheten du vil avregistrere, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter [Glem enhet].
  • Se instruksjonene som følger med Bluetooth®-enheten du bruker, for mer informasjon om hvordan du bruker enheten.

Koble til en Bluetooth®-enhet

Velg Bluetooth®-enheten du vil koble til, og følg deretter anvisningene på skjermen.

Hvor mange Bluetooth®-enheter du kan koble til samtidig, avhenger av hva slags enheter det gjelder.