Personverninnstillinger

Velg (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Personverninnstillinger].

Noen innstillinger er kun tilgjengelige for voksenkontoer.

Spill

Aktiviteter

Velg hvilke av aktivitetene dine som skal vises for andre, og angi gruppen av spillere som kan vise dem.

Trophies

Velg hvilke spillere som kan se dine trophies.

Skjulte spill

Velg hvilke spill som skal skjules. Når et spill er skjult, vises ikke spillet på din liste over aktiviteter, profil eller trophies.
Andre spillere kan imidlertid fortsatt se hvilke spill du spiller [Spiller nå]. Hvis du vil unngå at andre kan se hva du spiller, velger du [Angi online status] > [Vis som frakoblet] på profilskjermen.

Spill

Velg hvem som kan se spillisten din. Spill og programmer du eier, vises på spillisten.

Sosialt

Meldinger

Angi hvem som kan sende deg tekst- og talemeldinger eller invitasjoner til grupper.

Venneforespørsler

Velg hvem som kan sende deg venneforespørsler.

Følgere

Velg hvem som kan følge deg.

Tagger

Tagg spillere du har spilt med når du laster opp skjermbilder eller videoklipp. Du kan velge hvem som kan tagge deg.

Teaminvitasjoner

Velg hvem som kan sende deg teaminvitasjoner. Når du mottar en invitasjon og blir et teammedlem, kan du spille i teamturneringer.

Be om å se

Velg hvem som kan sende forespørsler til deg. Se «Sende forespørsel om å se på spilling» for mer informasjon om forespørsler om å se på spilling.

Offentlig profil

Søk

Velg hvem som kan se det virkelige navnet og profilbildet ditt i søkeresultater.

Virkelig navn i venneliste

Velg hvem som kan se ditt virkelige navn og profilbilde i vennelistene til dine nære venner (de som har godtatt forespørsler fra deg med ditt virkelige navn). Dette vil gjøre det lettere for andre å finne deg.

Virkelig navn i spill

Velg hvem som kan se ditt virkelige navn og profilbilde i spill. Skjermbilder eller videoklipp som dine nære venner lagrer, kan inneholde ditt virkelige navn og profilbilde.

Venner

Velg hvem som kan se vennelisten din.

Følg lister

Velg hvem som kan se følgelistene dine. Personer du følger og som følger deg, vises i følgelistene dine.

Tilgjengelighet ved frakoblet konsoll

Velg om du ønsker at statusen din skal vises som (Mobil). (Mobil) vises når du bruker et program som (PlayStation®App) på en annen enhet enn et PS4™-system. Dette viser folk at du er tilgjengelig for å utveksle meldinger.

Spillere du kanskje kjenner

Velg hvem som kan se ditt virkelige navn og profilbilde i Spillere du kanskje kjenner. Gjør slik at det er enklere for andre spillere å finne deg. Når du aktiverer denne funksjonen, vises navnet ditt på andre spilleres vennelister som en spiller de kanskje kjenner.