Systembegrensninger på PS4

Dersom mindreårige skal bruke PS4™-systemet, kan foreldre eller foresatte begrense bruken etter behov. Hvis du vil begrense funksjoner i PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Systembegrensninger på PS4].
Du må angi passkoden for systembegrensning for å stille inn eller endre funksjonsbegrensninger. Standardpasskoden er «0000». Vil du hindre andre i å stille inn eller endre funksjonsbegrensningene, endrer du passkoden.

Denne innstillingen brukes for alle brukere på PS4™-systemet.

Opprettelse av ny bruker og gjestepålogging

Tillat kun eksisterende brukere å logge på PS4™-systemet. Bruk denne innstillingen til å forhindre at barn oppretter og bruker ubegrensede brukerkontoer uten tillatelse.

Internettfilter

Du kan benytte deg av en nettfiltreringstjeneste som bekrefter typen og sikkerheten på nettsteder når nettleseren brukes, og som automatisk hindrer farlige eller skadelige nettsteder i å bli vist.

Det kan tilkomme avgifter ved bruk av tjenester.

Standard foreldrekontroller

Endre standard foreldrebegrensningsinnstillinger for nye brukere og gjester som ikke har logget på PlayStation™Network.

Du kan endre foreldrebegrensningsinnstillingene for brukere senere. For detaljer, se «Familieadministrasjon».

Deaktiver PS4-systembegrensninger midlertidig

Hvis du ikke kan koble til PlayStation™Network for å endre foreldrebegrensningene, kan du midlertidig fjerne bestemte begrensninger ved å angi passkoden for systembegrensning. Begrensningene gjenopprettes når du fjerner merket i avkrysningsboksen, slår av systemet eller setter systemet i hvilemodus.

Endre passkoden for systembegrensning

Du må angi den nye passkoden to ganger.

Hvis du glemmer passkoden, må du initialisere PS4™-systemet. Pass godt på passkoden. Du må ikke glemme den, og ikke la andre få tilgang til den.