Koble til andre tjenester

Du kan koble Sony Entertainment Network-kontoen til kontoen din på andre online-tjenester.
Velg (Innstillinger) > [Deling og kringkastinger] > [Koble til andre tjenester].
Dette alternativet er kun tilgjengelig for voksenkontoer.