PlayStation™Network > Logowanie / wylogowywanie

Logowanie / wylogowywanie

Aby używać tej funkcji, może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania systemowego.


Po zalogowaniu się w sieci PSNSM użytkownik znajdzie się w trybie online i będzie miał możliwość korzystania z różnych usług online udostępnianych w sieci PSNSM. Po wylogowaniu się użytkownik znajdzie się w trybie offline (poza siecią).

Przechodzenie do trybu online (logowanie)

1.

Wybierz opcje (PlayStation™Network) > (Wpisz się).

2.

Wprowadź swój identyfikator wpisu (adres e-mail) oraz hasło.
Wprowadź identyfikator wpisu (adres e-mail) i hasło zarejestrowane podczas tworzenia konta Sony Entertainment Network.

3.

Wybierz opcję [Wpisz się].
Zalogowanie nastąpi po pomyślnym połączeniu z siecią.

Wskazówka

W przypadku odtwarzania płyty Blu-ray Disc (BD), płyty DVD lub korzystania z oprogramowania w formacie PlayStation®2 nastąpi automatyczne wylogowanie.

Informacje

  • Niektóre produkty w wersji oprogramowania w formacie PlayStation®2 lub PlayStation® mogą działać na konsoli PS3™ inaczej niż na konsoli PlayStation®2 lub PlayStation®, lub mogą działać nieprawidłowo.
  • Ponadto płyty w formacie PlayStation®2 nie mogą być odtwarzane w niektórych systemach PS3™. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie [Rodzaje odtwarzanych płyt], w witrynie SIE dla danego regionu lub w dokumentacji dołączonej do konsoli PS3™.

Przechodzenie do trybu offline (wylogowywanie)

Wybierz opcję (Zarządzanie kontami) w kategorii (PlayStation™Network), naciśnij przycisk trójkąt, a następnie wybierz opcję [Wypisz się] z menu opcji. Nastąpi wylogowanie z sieci PSNSM.

PlayStation™Network > Logowanie / wylogowywanie