Sieć > Użycie zdalnego grania (za pomocą Internetu)

Użycie zdalnego grania (za pomocą Internetu)

Aby móc używać tej funkcji w systemie PS Vita lub PSP™, może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania systemowego systemu PS3™ i systemu PS Vita lub PSP™.


Przy użyciu urządzenia obsługującego funkcję gry zdalnej, takiego jak system PS Vita lub PSP™ i bezprzewodowego punktu dostępowego można nawiązać połączenie z systemem PS3™ przez Internet. Aby móc korzystać z funkcji gry zdalnej, w systemie PS3™ należy włączyć tryb czuwania dla połączenia funkcji gry zdalnej.

Wskazówka

Zasady korzystania z komercyjnych hotspotów bezprzewodowej sieci LAN i opłaty za korzystanie różnią się w zależności od usługodawcy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u samego usługodawcy.

Przygotowanie (1) (konsola PS3™ i urządzenie obsługujące funkcję gry zdalnej)

Aby po raz pierwszy skorzystać z funkcji gry zdalnej, należy zarejestrować (zsynchronizować) urządzenie obsługujące funkcję gry zdalnej, takie jak system PS Vita lub PSP™, z systemem PS3™. Aby zarejestrować (zsynchronizować) system, należy wybrać opcje (Ustawienia) > (Ustawienia gry zdalnej) > [Zarejestruj urządzenie].

Przygotowanie (2) (urządzenie obsługujące funkcję gry zdalnej)

Utwórz połączenie sieciowe łączące system PS Vita lub PSP™ z punktem dostępowym. Do korzystania z funkcji gry zdalnej przez Internet można wykorzystać bezprzewodowy punkt dostępowy. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień sieciowych w urządzeniu obsługującym funkcję gry zdalnej zawiera instrukcja dołączona do urządzenia.

Używanie funkcji gry zdalnej — system PS Vita

1.

W systemie PS3™ wybierz opcje (Sieć) > (Gra zdalna).
System przejdzie do trybu czuwania w oczekiwaniu na połączenie zdalnego grania.

2.

W systemie PS Vita stuknij kolejno polecenia (Gra zdalna PS3) > [Początek].

3.

Stuknij opcję [Połącz przez Internet].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć operację.
Po pomyślnym połączeniu urządzeń system PS Vita wyświetli ekran systemu PS3™.

Wskazówki

  • W przypadku przejścia do ekranu innej aplikacji podczas korzystania z funkcji gry zdalnej połączenie zostanie przerwane po 30 sekundach.
  • W systemie PS Vita podłącz konto Sony Entertainment Network używane w systemie PS3™. Jeżeli konto utworzono w systemie PS Vita lub na komputerze, można użyć tego konta również w systemie PS3™.

Funkcja gry zdalnej w systemie PSP™

1.

W systemie PS3™ wybierz opcje (Sieć) > (Gra zdalna).
Konsola przejdzie do trybu czuwania w oczekiwaniu na połączenie zdalnego grania.

2.

W systemie PSP™ wybierz opcje (Sieć) > (Gra zdalna).

3.

Wybierz opcję [Połącz przez Internet].

4.

Na liście połączeń zaznacz połączenie z punktem dostępu, które ma być używane przez funkcję zdalnego grania.

5.

Wprowadź identyfikator wpisu i hasło używanego konta Sony Entertainment Network.
Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, na ekranie systemu PSP™ wyświetlony zostanie ekran systemu PS3™.

Używanie funkcji zdalnego grania za pośrednictwem Internetu

Zależnie od wykorzystywanych urządzeń sieciowych funkcja zdalnego grania za pośrednictwem Internetu może być niedostępna. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:

Wskazówki

  • Router to urządzenie, które umożliwia współużytkowanie jednego łącza internetowego przez kilka urządzeń.
  • Zależnie od funkcji zabezpieczeń skonfigurowanych w routerze i określonych przez dostawcę usług internetowych mogą istnieć ograniczenia w komunikacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach dołączonych do urządzenia sieciowego oraz uzyskać od dostawcy.

Sieć > Użycie zdalnego grania (za pomocą Internetu)