Ustawienia > Ustawienia sieci > Połączenie z serwerem multimediów

Połączenie z serwerem multimediów

Ta opcja umożliwia dostosowywanie ustawień połączenia z urządzeniami obsługującymi standard DLNA.

Włącz Umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami obsługującymi standard DLNA.
Wyłącz Umożliwia zablokowanie nawiązywania połączeń z urządzeniami obsługującymi standard DLNA.

Informacje o standardzie DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) to standard umożliwiający urządzeniom cyfrowym, takim jak komputery osobiste, cyfrowe nagrywarki wideo czy telewizory, łączenie się z siecią i wymianę danych z innymi podłączonymi urządzeniami obsługującymi standard DLNA.

Urządzenia zgodne ze standardem DLNA pełnią dwie różne funkcje. "Serwery" wysyłają pliki multimedialne, np. graficzne, muzyczne czy wideo, natomiast "klienci" odbierają je i odtwarzają. Niektóre urządzenia mogą realizować obie funkcje. Wykorzystując konsolę PS3™ jako klienta, można na niej wyświetlać obrazy oraz odtwarzać pliki muzyczne i wideo umieszczone na zlokalizowanym w sieci urządzeniu, które wyposażono w funkcjonalność serwera multimediów DLNA.


Nawiązywanie połączenia konsoli PS3™ z serwerem multimediów DLNA

Konsolę PS3™ można połączyć z serwerem multimediów DLNA za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego.


Przykład łączenia z komputerem osobistym przy użyciu połączenia przewodowego


Przykład łączenia z komputerem osobistym przy użyciu połączenia bezprzewodowego


Konfigurowanie serwera multimediów DLNA

Aby konsola PS3™ mogła współpracować z serwerem multimediów DLNA, należy go odpowiednio skonfigurować. Następujące urządzenia mogą pełnić rolę serwerów multimediów DLNA:


Gdy rolę serwera multimediów DLNA pełni urządzenie audio-wideo

Na urządzeniu włącz funkcję serwera multimediów DLNA, aby umożliwić dostęp do jego zawartości innym urządzeniom. Metoda konfiguracji różni się w zależności od podłączonego urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji dołączonej do urządzenia.


Gdy rolę serwera multimediów DLNA pełni komputer osobisty z systemem Microsoft Windows

Jako serwera multimediów DLNA można używać komputera osobistego z systemem Microsoft Windows przy wykorzystaniu funkcji programu Windows Media Player 11.

1.

Uruchom aplikację Windows Media Player 11.

2.

Z menu [Biblioteka] wybierz polecenie [Udostępnianie multimediów].

3.

Zaznacz pole wyboru [Udostępnij multimedia].

4.

Na liście urządzeń widocznej poniżej pola wyboru [Udostępnij multimedia] zaznacz urządzenia, z którymi chcesz wymieniać dane, a następnie wybierz opcję [Zezwalaj].

5.

Kliknij przycisk [OK].
Proces konfiguracji serwera multimediów DLNA został zakończony.

Wskazówki

 • Aplikacja Windows Media Player 11 nie jest instalowana domyślnie na komputerach osobistych z systemem Microsoft Windows. Aby zainstalować aplikację Windows Media Player 11 na swoim komputerze, należy pobrać jej wersję instalacyjną z witryny internetowej firmy Microsoft.
 • Szczegółowe informacje na temat obsługi programu Windows Media Player 11 można znaleźć w systemie Pomocy programu Windows Media Player 11.
 • Czasami na komputerze osobistym może być zainstalowane dedykowane oprogramowanie serwera multimedialnego DLNA. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji dołączonej do komputera.

Odtwarzanie zawartości serwera multimediów DLNA

Po włączeniu konsoli PS3™ następuje automatyczne wykrycie serwerów multimediów DLNA należących do tej samej sieci. Ikony wykrytych serwerów pojawiają się w kategoriach (Zdjęcia), (Muzyka) i (Wideo).

1.

W kategorii (Zdjęcia), (Muzyka) lub (Wideo) wybierz ikonę serwera multimediów DLNA, z którym chcesz nawiązać połączenie. W oknach widać wszystkie dostępne foldery i pliki, które można odtwarzać na konsoli PS3™.

2.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

Wskazówki

 • Konsola PS3™ musi być połączona z siecią. Szczegółowe informacje o ustawieniach sieciowych można znaleźć w temacie (Ustawienia) > (Ustawienia sieci) > [Ustawienia połączenia internetowego] w niniejszej instrukcji.
 • Jeśli w ustawieniach otoczenia sieciowego metoda przydzielania adresów IP zostanie zmieniona z automatycznego przypisania adresu na przypisywanie przez serwer DHCP, należy użyć funkcji (Wyszukaj serwery multimediów) i jeszcze raz przeprowadzić wyszukiwanie serwerów.
 • Ikona serwera multimediów DLNA jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy w oknie funkcji (Ustawienia) > (Ustawienia sieci) zostanie zaznaczona opcja [Połączenie z serwerem multimediów].
 • Wyświetlane nazwy folderów różnią się w zależności od konkretnego serwera multimediów DLNA.
 • W przypadku niektórych serwerów multimediów DLNA mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem niektórych plików lub wykonywaniem pewnych operacji w trakcie odtwarzania.
 • Nie można odtwarzać zawartości chronionej prawami autorskimi.
 • Do nazw plików danych znajdujących się na serwerach, które nie obsługują standardu DLNA może być dodawana gwiazdka. Czasami takich plików nie można odtwarzać na konsoli PS3™. Ponadto, nawet jeśli można je odtwarzać na konsoli PS3™, odtwarzanie może być niemożliwe na innych urządzeniach.
 • W celu odtwarzania materiałów wideo może być konieczne podłączenie systemu (z serii CECH-4200 lub nowszego) przy użyciu kabla HDMI.

Ręczne wyszukiwanie serwerów multimediów DLNA

Konsola pozwala na ręczne zainicjowanie wyszukiwania serwerów multimediów DLNA zlokalizowanych w tej samej sieci. Funkcji tej należy użyć w przypadku, gdy po włączeniu konsoli PS3™ nie zostaną automatycznie wykryte żadne serwery multimediów DLNA.


W kategorii  (Zdjęcia), (Muzyka) lub (Wideo) naciśnij przycisk (Wyszukaj serwery multimediów). Po wyświetleniu wyników wyszukiwania i powrocie do menu XMB™ wyświetlona zostanie lista serwerów multimediów DLNA, z którymi można się połączyć.

Wskazówka

Przycisk (Wyszukaj serwery multimediów) jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy w oknie funkcji (Ustawienia) > (Ustawienia sieci) zostanie zaznaczona opcja [Połączenie z serwerem multimediów].

Ustawienia > Ustawienia sieci > Połączenie z serwerem multimediów