Podłączanie i instalowanie

Podłącz kolejno elementy oznaczone numerami od ① do ④.

A )
Złącze AC IN (system PS4™)
Kształt złącza różni się w zależności od systemu PS4™.
B )
Port HDMI OUT (system PS4™)
C )
Port wejścia HDMI (TV)
D )
Przewód HDMI
E )
Kabel zasilania sieciowego
Kształt złącza różni się w zależności od systemu PS4™.
F )
Do gniazda elektrycznego

Jeśli system PS4™ ma być wykorzystywany w pozycji pionowej, zamocuj podstawkę pionową (sprzedawana osobno).

Podłączanie do Internetu

Do połączenia systemu PS4™ z Internetem możesz skorzystać z sieci Wi-Fi lub przewodu LAN (Ethernet). Informacje o konfiguracji połączenia zawiera rozdział „Skonfiguruj połączenie internetowe”.
Jeśli nie zamierzasz używać sieci Wi-Fi, upewnij się, że posiadasz przewód LAN.

Przykład połączenia:

A )
Port LAN (system PS4™)
B )
Kabel sieciowy
C )
Router
D )
Urządzenie połączenia internetowego, takie jak modem
E )
Do Internetu

Urządzenia i metody połączenia wymagane do nawiązania połączenia sieciowego zależą od konfiguracji sieci. Pamiętaj także, aby stosować się do instrukcji dostarczonych wraz z instrukcjami sieciowymi.

Podłączanie kontrolerów

Podłącz kontroler za pomocą przewodu USB, aby sparować go z systemem.

A )
Port USB (system PS4™)
B )
Port USB (kontroler)
C )
Przewód USB