Dostępne ograniczenia

Jeśli z systemu PS4™ będą korzystały dzieci, rodzice lub opiekunowie mogą ograniczyć dostęp do określonej zawartości lub wybranych funkcji przy użyciu ustawień kontroli rodzicielskiej.

Aby uniemożliwić dzieciom logowanie do systemu PS4™ przy użyciu konta osoby dorosłej, poza poniższymi ustawieniami określ kod dostępu do logowania. Aby ustawić kod dostępu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie kodem dostępu do logowania].

Ograniczenie korzystania z systemu PS4™

Więcej informacji na temat konfiguracji ustawień można znaleźć w rozdziale „Ograniczenia systemu PS4”.

Ograniczenia nakładane przez rodzica lub opiekuna Opis
Ograniczenie możliwości tworzenia nowego użytkownika i logowania gościa. Zezwala na logowanie do systemu PS4™ tylko istniejącym użytkownikom. To ustawienie uniemożliwi dziecku tworzenie nowych kont użytkownika i korzystanie z nich bez pozwolenia.
Blokowanie niepożądanych witryn podczas korzystania z przeglądarki internetowej. Można włączyć zewnętrzną usługę filtrowania stron internetowych, która blokuje nieuczciwe i niebezpieczne witryny. Usługa ta pozwala również zablokować dostęp do witryn, które są nieodpowiednie dla dzieci.*
*
Za korzystanie z usług mogą być naliczane opłaty.

Ustawianie ograniczeń dla konkretnych dzieci

Więcej informacji na temat konfiguracji ustawień można znaleźć w rozdziale „Zarządzanie rodziną”.

Możliwe jest ustawienie funkcji kontroli rodzicielskiej dla użytkowników, którzy nie są członkami rodziny i nigdy nie wpisali się do sieci PlayStation™Network. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną], a następnie z listy [Użytkownicy na tym PS4] wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić funkcję kontroli rodzicielskiej.

Ograniczenia nakładane przez rodzica lub opiekuna Opis
Blokowanie funkcji czatu/wiadomości w sieci PlayStation™Network.*1 Można ograniczyć funkcje komunikacyjne sieci PlayStation™Network, takie jak czat tekstowy, czat głosowy i wymiana wiadomości z innymi użytkownikami.
Blokowanie dostępu do zawartości tworzonej przez użytkowników w sieci PlayStation™Network.*1 Można ograniczyć dziecku przeglądanie zawartości tworzonej przez użytkowników i udostępnianie swojej zawartości.
Zastosowanie filtrowania zawartości online pod kątem wieku.*1*2 Na podstawie wieku dziecka można ograniczyć dostęp do funkcji gier online i zawartości sklepu PlayStation™Store.*3
Ustawianie miesięcznego limitu wydatków w sklepie PlayStation™Store.*1*3 Można wprowadzić maksymalną kwotę, którą każde dziecko może wydać miesięcznie w sklepie PlayStation™Store.
Uniemożliwienie dzieciom uruchamiania aplikacji i grania w gry lub odtwarzania filmów z ograniczeniem wieku. Istnieje możliwość ustawienia poziomu kontroli rodzicielskiej ograniczającego możliwości korzystania z gier i zawartości wideo na podstawie wieku każdego dziecka.
System PS4™ odczytuje informacje o ocenie i zalecanym wieku zawarte w oprogramowaniu gry lub wideo. System zezwoli na odtwarzanie wyłącznie zawartości odpowiedniej dla danego wieku w zależności od ustawionego poziomu kontroli rodzicielskiej.
Ograniczenie użycia funkcji PlayStation®VR. Można ograniczyć możliwość korzystania z gogli VR.
Ograniczanie użycia przeglądarki internetowej. Można ograniczyć użycie programu (Przeglądarka internetowa) w systemie PS4™.
*1
Ustawienie jest możliwe tylko w przypadku dzieci, którym pozwala się na dostęp do sieci PlayStation™Network. Ograniczenia dotyczą także urządzeń podczas używania systemu PlayStation®Vita lub aplikacji (PlayStation®App).
*2
Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku jest dostępne tylko w niektórych krajach i regionach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę internetową działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.
*3
Sklep PlayStation™Store jest dostępny tylko w niektórych krajach i regionach oraz w określonych językach. Ponadto rodzaje zawartości i usług dostępnych w sklepie PlayStation™Store oraz dostępność konkretnej zawartości różni się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.