Przeglądanie profilów znajomych

Na ekranie profilu znajomego można przeglądać najnowsze aktywności i trofea zdobyte przez znajomego. Na ekranie profilu można także wysyłać wiadomości lub zaproszenia na imprezy.

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Znajomi).
2.
Wybierz znajomego, którego profil ma być wyświetlony.

A )
Stan
Online
Offline
Niedostępny
Na urządzeniu mobilnym
Wyświetlany, gdy znajomy używa aplikacji, takiej jak (PlayStation®App), na urządzeniu innym niż system PS4™. Informuje inne osoby o możliwości wymiany wiadomości z tym znajomym.
B )
Konto zweryfikowane
Wyświetlane w przypadku konta zweryfikowanego przez PlayStation®.
To konto można obserwować, wybierając pozycję [Obserwuj]. W przypadku obserwowania konta można wyświetlić związane z nim aktywności w obszarze [Co nowego] i w innych obszarach.

Aby zgłosić nieprawidłowe identyfikatory internetowe i prezentacje profili, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Zgłoś].