Używanie oprogramowania w formacie PlayStation®2

Ze sklepu PlayStation™Store można pobrać oprogramowanie w formacie PlayStation®2 dla systemów PS4™ i używać go w systemie PS4™.
Więcej informacji o pobieraniu i podstawach rozgrywki można znaleźć w rozdziałach „Granie w pobrane gry”.

Przypisanie kontrolerów

Po rozpoczęciu gry kontroler wykorzystany do uruchomienia gry jest przypisywany do gracza. Pasek świetlny zaświeci się na niebiesko. Pasek świetlny drugiego kontrolera zaświeci się na czerwono.

  • Aby przełączyć kontrolery, z menu podręcznego wybierz pozycje [Zasilanie] > [Przełącz użytkownika].
  • System PS4™ obsługuje jedynie dwóch graczy w przypadku programowania w formacie PlayStation®2, nawet jeśli oryginalna gra zezwalała na większą liczbę graczy.

Przypisanie przycisków

Skorzystaj z panelu dotykowego kontrolera, aby emulować działanie przycisków SELECT oraz START wykorzystywanych w grach przeznaczonych dla systemu PlayStation®2.

Przycisk SELECT Kliknij lewą stronę przycisku panelu dotykowego.
Przycisk START Kliknij prawą stronę przycisku panelu dotykowego.

Zamień dyski

W przypadku gier oryginalnie zapisanych na wielu dyskach konieczne może być zmienianie wirtualnych dysków z oprogramowaniem w formacie PlayStation®2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zmianę dysków, z menu podręcznego wybierz pozycję [Zamień dyski].

Wyświetlanie instrukcji oprogramowania

System PS Vita może łączyć się z systemem PS4™, umożliwiając korzystanie z funkcji drugiego ekranu. Funkcja ta jest także dostępna na smartfonie lub tablecie po zainstalowaniu aplikacji (PlayStation®App). Za pomocą funkcji drugiego ekranu można wyświetlać instrukcję gry.
Więcej informacji o podłączaniu urządzenia można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu PS Vita lub w instrukcjach dołączonych do tabletu lub smartfonu.