Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie

Istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci masowej systemu PS4™ i zapisania jej na urządzeniu pamięci masowej USB lub użycia tego urządzenia w celu przywrócenia kopii zapasowej danych w systemie PS4™. Ta funkcja jest przydatna w przypadku wymiany dysku twardego, przekazania prawa własności lub wymiany systemu PS4™.
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, które ma być używane na potrzeby kopii zapasowej, a następnie wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie].

Informacje

  • Podczas operacji tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych nie wyłączaj systemu PS4™. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu.
  • Przywrócenie danych spowoduje usunięcie wszystkich bieżących ustawień i informacji przechowywanych w systemie PS4™. Tej operacji nie można cofnąć, nawet w przypadku jej anulowania. Należy więc zachować ostrożność, aby przypadkowo nie usunąć ważnych danych. Nie będzie można przywrócić usuniętych danych.

Utwórz kopię zapasową PS4

Ta funkcja służy do kopiowania danych przechowywanych w pamięci masowej systemu PS4™ na urządzenie pamięci masowej USB. Nazwa pliku kopii zapasowej jest automatycznie tworzona na podstawie daty zapisu i kolejnego numeru pliku. Możliwe jest też dodawanie uwag w polu [Opis].

  • Obsługiwane są urządzenia pamięci masowej USB z systemem plików FAT i exFAT.
  • Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest dobrze dociśnięte w porcie USB. Niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z uwagi na ich kształt lub konstrukcję.
  • Dane kopii zapasowych nie obejmują trofeów. Aby zapisać zdobyte trofea na serwerach PlayStation™Network, na ekranie funkcji należy wybrać pozycję (Trofea), nacisnąć przycisk OPTIONS, a następnie wybrać pozycję [Synchronizuj z siecią PlayStation Network].
  • Kopia zapasowa danych obejmuje wszystkie dane użytkownika.
  • Użytkownicy, którzy nigdy nie wpisali się do sieci PlayStation™Network, mogą przywracać dane tylko na pierwotnym systemie PS4™, dla którego utworzono kopię zapasową. Aby móc przywrócić dane na innym systemie PS4™, należy się wpisać do sieci PlayStation™Network przed utworzeniem kopii zapasowej danych.
  • Zapisane dane można kopiować osobno dla każdego użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Zapisane dane w pamięci masowej systemu”.

Przywróć PS4

Ta funkcja służy do przywracania danych z kopii zapasowej z urządzenia pamięci masowej USB na sformatowanym systemie PS4™.

  • Oprogramowanie systemu PS4™, na którym dane mają być przywrócone, musi mieć tę samą wersję co oprogramowanie systemu PS4™, z którego utworzono kopię zapasową danych. W przeciwnym razie należy sprawdzić, czy system, na którym dane mają być przywrócone, ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.
  • Po przywróceniu zapisanych danych na inny system PS4™ członkowie rodziny, którzy nigdy nie wpisywali się do sieci PlayStation™Network, zostaną usunięci z Twojej rodziny. Po przywróceniu danych menedżer rodziny musi ponownie dodać usuniętych członków rodziny.

Usuń dane kopii zapasowej

Ta funkcja służy do usuwania kopii zapasowej danych zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB.