Urządzenia Bluetooth

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Urządzenia Bluetooth], aby automatycznie wyszukiwać pobliskie urządzenia Bluetooth®. Na liście wyświetlone zostaną sparowane i inne urządzenia Bluetooth®.

Więcej informacji o obsługiwanych urządzeniach można uzyskać, odwiedzając stronę działu pomocy technicznej w kraju lub regionie.

Ekran ustawień urządzenia Bluetooth. Etykiety od A do B, zaczynając od góry.

A )
Ikona urządzenia
Typ urządzenia Bluetooth® jest oznaczony za pomocą ikony.
Ikony kontrolera bezprzewodowego, kontrolera ruchu i kontrolera celowniczego PS VR. Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK™4 lub inny kontroler
Ikona zestawu słuchawkowego. Zestaw słuchawkowy
Ikona głośników. Głośniki
Ikona klawiatury. Klawiatura
Ikona myszy. Mysz
Ikona drukarki. Drukarka
Ikona komputera. Komputer
Ikona telefonu komórkowego, smartfona. Telefon komórkowy, smartfon
Ikona pilota zdalnego sterowania. Zdalne sterowanie
Ikona innych urządzeń. Inne urządzenia
B )
Stan połączenia
Wyświetlany jest stan połączenia urządzeń Bluetooth®.
Włączone (podświetlone) Połączone
Wyłączone Niepołączone

Parowanie urządzeń Bluetooth®

Aby połączyć urządzenie Bluetooth®, należy najpierw sparować urządzenie Bluetooth® z systemem.
Wybierz urządzenie Bluetooth®, z którym ma być nawiązane połączenie, a następnie wprowadź klucz dostępu, aby dokończyć parowanie. Niektóre urządzenia nie wymagają podawania klucza dostępu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Niektóre urządzenia, takie jak kontroler i kontroler ruchu, są parowane przez podłączenie ich za pomocą przewodu USB.
  • Jeżeli przekroczona zostanie maksymalna liczba sparowanych urządzeń Bluetooth®, wyrejestruj niepotrzebne urządzenia z listy sparowanych urządzeń. Zaznacz urządzenie, które chcesz wyrejestrować, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Zapomnij urządzenie].
  • Więcej informacji o korzystaniu z urządzenia Bluetooth® można znaleźć w dokumentacji dołączonej do tego urządzenia.

Łączenie urządzeń Bluetooth®

Wybierz urządzenie Bluetooth®, które ma być połączone, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Liczba urządzeń Bluetooth®, które można połączyć jednocześnie, zależy od typu urządzenia.