Zarządzanie rodziną

Służy do dodawania użytkowników do systemu PS4™ oraz innych graczy do rodziny. Po skonfigurowaniu konta rodziny możesz dostosować kontrolę rodzicielską dla każdego dziecka, dzięki czemu dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać z systemu PS4™.

 • Warunki korzystania z funkcji rodzinnych różnią się w zależności od kraju lub regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę internetową działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.
 • Ustawienia kontroli rodzicielskiej można konfigurować za pomocą komputera lub smartfona.
  https://www.playstation.com/acct/family
 • Możliwe jest ustawienie funkcji kontroli rodzicielskiej dla użytkowników, którzy nie są członkami rodziny, jeśli nigdy nie wpisali się do sieci PlayStation™Network. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną], a następnie z listy [Użytkownicy na tym PS4] wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić funkcję kontroli rodzicielskiej.

Konfigurowanie konta rodziny

Przeglądanie lub zmiana ustawień

Opcje kontroli rodzicielskiej

Konfigurowanie konta rodziny

Menedżer rodziny to dorosły użytkownik, który może dodawać członków rodziny i zarządzać nimi.
Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby podać informacje o wpisie. Wybierz pozycję [Skonfiguruj teraz] i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać członków rodziny.

 • Użytkownik może należeć tylko do jednej rodziny.
 • Można tworzyć nowych użytkowników i dodawać ich jako członków rodziny. Jeśli użytkownik jest dzieckiem, w zależności od jego wieku może zostać wyświetlony komunikat z pytaniem o zezwolenie dziecku na dołączenie do sieci PlayStation™Network. Przed pozwoleniem dziecku na dołączenie do sieci PlayStation™Network możesz skonfigurować kontrolę rodzicielską.

Wyznaczanie rodzica/opiekuna

Menedżer rodziny może przypisać innemu dorosłemu rolę rodzica lub opiekuna.
Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby podać informacje o wpisie. Wybierz dorosłego członka rodziny, któremu chcesz przypisać tę rolę, i zaznacz pole wyboru [Rodzic/opiekun].

Przeglądanie lub zmiana ustawień

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o wpisie. Wybierz członka rodziny, dla którego chcesz wyświetlić lub zmienić poniższe ustawienia.

Dane członka rodziny

Służy do wyświetlania informacji o koncie członka rodziny. Gdy członek rodziny wpisze się do sieci PlayStation™Network, możesz wyświetlać takie informacje, jak identyfikator jego wpisu.

Usuń ze swojej rodziny

Jeśli wybrany członek rodziny, który jest rodzicem lub opiekunem, zostanie z niej usunięty, utraci prawo do konfigurowania kontroli rodzicielskiej. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy menedżer rodziny wybierze dorosłego członka rodziny, którego chce usunąć.

Opuść rodzinę

Po opuszczeniu rodziny możesz utworzyć własną lub dołączyć do innej. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy dorosły członek rodziny postanowi opuścić rodzinę.

Menedżer rodziny nie może jej opuścić.

Kontrola rodzicielska

To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy menedżer rodziny, rodzic lub opiekun wybierze członka rodziny będącego dzieckiem. Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale „Opcje kontroli rodzicielskiej”.

Zresetuj hasło

Służy do zmiany hasła, którym dziecko wpisuje się do sieci PlayStation™Network. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy menedżer rodziny wybierze konto członka rodziny będącego dzieckiem.

Dołączanie do sieci PlayStation Network

Służy do wycofania wydanego członkowi rodziny pozwolenia na dołączenie do sieci PlayStation™Network. Operację tę należy przeprowadzić, zanim członek rodziny wpisze się do sieci po raz pierwszy. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy menedżer rodziny wybierze członka rodziny, który wcześniej nie wpisywał się do sieci PlayStation™Network.

Usuń profil użytkownika

Po usunięciu profilu użytkownika dane, którymi ten użytkownik zarządzał na Twoim systemie PS4™, na przykład zapisane dane, zrzuty ekranu i klipy wideo, zostaną również usunięte. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy menedżer rodziny wybierze członka rodziny, który nigdy wcześniej nie wpisywał się do sieci PlayStation™Network.

Opcje kontroli rodzicielskiej

Dostępne ustawienia różnią się w zależności od kraju, regionu lub stanu konta dziecka. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.

Komunikowanie się z innymi graczami

To ustawienie pozwala ograniczyć możliwości komunikacyjne sieci PlayStation™Network.

 • Dołączanie do czatu w grze.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości w grach. (To ustawienie nie dotyczy wiadomości z wstępnie zdefiniowanymi wyrażeniami, które nie mogą być edytowane przez graczy).
 • Dołączanie do imprez w aplikacji (Impreza).
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości w aplikacji (Wiadomości).
 • Wyświetlanie i wprowadzanie komentarzy do próśb o dodanie do znajomych i zaproszeń do gry.

Wyświetlanie zawartości utworzonej przez innych graczy

To ustawienie pozwala ograniczyć dziecku możliwość wyświetlania i udostępniania zawartości utworzonej przez graczy w sieci PlayStation™Network. Poniżej podano przykłady zawartości wygenerowanej przez użytkowników.

 • Zrzuty ekranu
 • Klipy wideo (filmy z rozgrywki)
 • Transmisje (strumieniowe przesyłanie rozgrywki)
 • Zawartość, którą użytkownicy mogą tworzyć w grach
 • Teksty, które użytkownicy mogą swobodnie wprowadzać, takie jak komentarze o aktywnościach i prezentacje profili użytkowników

Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku

Służy do ograniczania dostępu do funkcji gier online i zawartości sklepu PlayStation™Store na podstawie wieku dziecka.

Miesięczny limit wydatków

Służy do wprowadzenia maksymalnej kwoty, którą każde dziecko może wydać miesięcznie w sklepie PlayStation™Store.

Poziom wieku dla gier

Połączenie poziomu kontroli rodzicielskiej ustawionego dla każdego dziecka w systemie PS4™ i poziomu kontroli rodzicielskiej dla gry ogranicza dostępne do grania gry. Na przykład aby ograniczyć uruchamianie gry z poziomem kontroli rodzicielskiej „4”, ustaw w systemie PS4™ poziom o jeden niższy, czyli „3”. Ustawienie w systemie PS4™ poziomu na wartość „3” uniemożliwia użytkownikom granie w gry z poziomem „4” lub wyższym.
Oprócz ustawienia [Dozwolone] istnieje 11 poziomów kontroli rodzicielskiej. Im niższy poziom kontroli rodzicielskiej, tym wyższe ograniczenia. Domyślne ustawienie to „9”.

Poziomy kontroli rodzicielskiej gier można sprawdzić w jeden z poniższych sposobów.

 • Gry na dyskach są sprzedawane w opakowaniach z etykietami z informacjami o ocenie gry. Aby sprawdzić, w jaki sposób oceny gier przekładają się na poziomy kontroli rodzicielskiej, zobacz tabelę „Zestawienia ocen gier i poziomów kontroli rodzicielskiej”.
 • Aby wyświetlić na ekranie poziom kontroli rodzicielskiej gry, wybierz daną grę w obszarze zawartości, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Informacje]. Jeśli gra ma przypisane ograniczenia wiekowe, poziom kontroli rodzicielskiej zostanie wyświetlony w polu [Kontrola rodzicielska].

Poziom wieku dla filmów na dyskach DVD i Blu-ray Disc™

Służy do ograniczenia odtwarzania wideo z dysków Blu-ray Disc™ lub DVD objętych ograniczeniami wiekowymi.

 • Blu-ray Disc™
  Ustawieniem domyślnym jest [Dozwolone]. Poza ustawieniem [Dozwolone] istnieje możliwość wyboru konkretnego wieku. Im niższy wiek, tym większe ograniczenia.
 • DVD
  Ustawieniem domyślnym jest [Dozwolone]. Poza ustawieniem [Dozwolone] istnieje możliwość wyboru jednego z 8 poziomów. Im niższy poziom, tym większe ograniczenia.
 • Kraj lub region na potrzeby kontroli rodzicielskiej
  Wybierz kraj lub region na potrzeby kontroli rodzicielskiej. Domyślne ustawienie to [United States]. Zwykle nie ma potrzeby zmiany tych ustawień.

Używanie PlayStation VR

Służy do ograniczenia możliwości korzystania z gogli VR.

Z systemu PS VR nie powinny korzystać dzieci poniżej 12 roku życia.

Używanie przeglądarki internetowej

To ustawienie pozwala ograniczyć możliwość uruchamiania aplikacji (Przeglądarka internetowa). Ustawienie domyślne to [Dozwolone].