Gromadzenie danych/Zdrowie i bezpieczeństwo

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Gromadzenie danych/Zdrowie i bezpieczeństwo], aby wyświetlić ostrzeżenia dotyczące ochrony danych oraz zasady bezpieczeństwa.