Ograniczenia systemu PS4

Jeśli system PS4™ będzie używany przez dzieci, rodzice lub opiekunowie mogą w razie potrzeby ograniczyć możliwość korzystania z jego funkcji. Aby ograniczyć możliwość użycia funkcji systemu PS4™, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4].
Aby ustawić lub zmienić ograniczenia funkcji, wprowadź kod dostępu do ograniczeń systemu. Domyślny kod dostępu to „0000”. Aby uniemożliwić innym osobom ustawianie lub zmienianie ograniczeń funkcji, zmień kod dostępu.

Ustawienie to obowiązuje wszystkich użytkowników danego systemu PS4™.

Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa

Zezwala na logowanie do systemu PS4™ tylko istniejącym użytkownikom. To ustawienie uniemożliwi dziecku tworzenie nowych kont użytkownika i korzystanie z nich bez pozwolenia.

Filtr sieciowy

Służy do włączenia usługi filtrowania stron internetowych, która umożliwia zweryfikowanie typu i bezpieczeństwa witryn podczas korzystania z przeglądarki internetowej oraz automatyczne blokowanie wyświetlania niebezpiecznych lub niepożądanych witryn.

Za korzystanie z usług mogą być naliczane opłaty.

Domyślne ustawienia kontroli rodzicielskiej

Służy do zmiany domyślnych ustawień kontroli rodzicielskiej dla nowych użytkowników i gości, którzy nie wpisali się do sieci PlayStation™Network.

Ustawienia kontroli rodzicielskiej dla użytkowników można zmienić później. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Zarządzanie rodziną”.

Czasowo wyłącz ograniczenia systemu PS4

Jeśli połączenie z siecią PlayStation™Network i zmiana ograniczeń kontroli rodzicielskiej nie jest możliwe, możesz usunąć czasowo wybrane ograniczenia, podając kod dostępu do ograniczeń systemu. Ograniczenia zostaną przywrócone po wyczyszczeniu pola wyboru, wyłączeniu systemu lub przełączeniu go w tryb spoczynku.

Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu

W tym celu należy dwukrotnie wprowadzić nowy kod dostępu.

Jeżeli zapomnisz kodu dostępu, przywróć domyślne ustawienia systemu PS4™. Dbaj o bezpieczeństwo kodu dostępu. Nie zapomnij go i nie udostępniaj osobom trzecim.